Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Kuvataide

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

KU1: Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2 op)

Mitä on kulttuuri? Miksi ihminen on tehnyt luolamaalauksia? Mitä on taide? Näihin kysymyksiin ei löydy yksiselitteistä vastausta, mutta niitä on mielenkiintoista pohtia oman tekemisen kautta. Kuvat synnyttävät kuvia ja nuo kuvat heijastavat inhimillisyyden syvintä olemusta. Tällä opintojaksolla painotetaan opiskelijan roolia visuaalisen kulttuurin kuluttajana ja osallistujana. Opintojakso tehdään monipuolisesti harjoitustöitä erilaisia tekniikoita hyödyntäen.

KU2: Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2 op)

Rakennettu ja muotoiltu ympäristö tekevät meille sen näyttämön, missä päivittäin toimimme. Tilojen ja muotojen havaitseminen ja ymmärtäminen omassa elinympäristössä rohkaisee meitä osallistumaan ympäristömme suunnitteluun. Jaksossa tehdään havaintoja ympäristöstä, tutustutaan muotoilun ja arkkitehtuurin prosesseihin oman tekemisen kautta erilaisilla tekniikoilla.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

KU3: Kuva viestii ja vaikuttaa (2 op)

Visuaalinen maailma on meille niin tuttua, että joskus unohdamme, miten paljon erilaiset kuvat vaikuttavat toimintaamme. Opintojaksossa pohditaan visuaalista viestintää ja harjoitellaan kuvilla vaikuttamista. Kuvia tehdään monipuolisesti erilaisia tekniikoita ja alustoja hyödyntäen.

KU4: Taiteen monet maailmat (2 op)

Taide on maailmanlaajuista, mutta sen kieli vaihtelee eri kulttuureissa. Tässä opintojaksossa tutustutaan taiteeseen eri kulttuurien ja aikakausien näkökulmista. Opiskelijat syventävät omaa ilmaisuaan ja pitkäjänteistä työskentelyään jakson aikana tehtävien töiden avulla. Jakson aikana pyritään löytämään jokaiselle opiskelijalle oma visuaalinen ilmaisutapa.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

KU5: Elokuvakurssi (2 op)

Tässä koulukohtaisessa opintojaksossa elokuvia lähestytään eri teemojen, kulttuurien ja genrejen näkökulmasta. KU5 perustuu elokuvien katsomiseen ja kurssilla pyritäänkin näkemään tarinan “taakse”, millaisia arvoja ja asenteita elokuvaan on piilotettu. Jaksossa tutustutaan esimerkkielokuvien kautta myös elokuvan teknisiin innovaatioihin ja erikoistehosteisiin sekä elokuvan rytmiin ja rakenteeseen.

KU6: Piirtäminen havaintona ja ilmaisuna (2 op)

Piirtäminen on näkemistä ja tuon havainnon käsitteellistämistä. Havainnon muuttaminen viivoiksi vaatii näkemisen pelkistämistä viivoiksi ja muodoiksi. Piirtäminen on myös ilmaisua, joka syntyy tekijän omasta persoonasta. Tässä moduulissa tutustutaan havaintopiirtämiseen ja piirtämiseen ilmaisumuotona erilaisten tekniikoiden ja materiaalien kautta. Opintojaksossa opetellaan erilaisia piirtämisen metodeja ja taitoja sekä tutustutaan taiteilijoihin, jotka käyttävät ilmaisussaan pääasiassa piirtämistä.

KU7: Nykytaide (2 op)

Nykytaide on monimuotoinen ja monipuolinen kenttä, johon tutustuminen vaatii aikaa. Tässä opintojaksossa tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin ja tekijöihin nykytaiteessa. Oppilas syventää oman tekemisen avulla ymmärrystään ja kokemustaan maailmasta. Jokainen opiskelija toteuttaa jakson aikana oman pitkäjänteisen projektin valitsemallaan medialla.