Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Integraatio-opintojaksot

HYV1: Hyvinvointi 1 (4 op)

Opintojakso koostuu psykologian moduulista PS1: Toimiva ja oppiva ihminen (2 op) ja terveystiedon moduulista TE1: Terveys voimavarana (2 op).

TAIT1: Monitaiteellinen produktio (4 op)

Monitaiteellinen opintojakso yhdistää eri taiteenalojen osaamista yhteisen projektin tuottamiseen. Projektit suunnitellaan joka kurssille erikseen yhdessä oppilaiden kanssa pyrkien kuitenkin ottamaan mukaan jokin ajankohtainen teema tai ilmiö. Produktiossa painottuu oppilaan oma harrastuneisuus ja mielenkiinto luovaa tuottamista kohtaan. Opintojakso toteutetaan musiikin ja kuvataiteen yhteistyönä.