Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Historia

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

HI1: Ihminen, ympäristö ja historia (2 op)

Opintojaksolla syvennytään ihmisen toimintaan osana ympäristöään ja ympäröiviä yhteiskuntia maailmanhistorian eri aikakausina.

HI2: Kansainväliset suhteet (2 op)

Opintojaksolla syvennytään kansainvälisten suhteiden historiaan eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta.

HI3: Itsenäisen Suomen historia (2 op)

Opintojaksolla syvennytään Suomen historian keskeisiin vaiheisiin autonomian ja itsenäisyyden aikana.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

HI4: Eurooppalainen ihminen (2 op)

Opintojaksolla syvennytään eurooppalaisen kulttuurin historian ja eurooppalaisen maailmankuvan kehitykseen.

HI5: Ruotsin itämaasta Suomeksi (2 op)

Opintojaksolla perehdytään Suomen historian keskeisiin vaiheisiin esihistorian ja Ruotsin vallan aikana sekä autonomian ajan alussa.

HI6: Maailman kulttuurit kohtaavat (2 op)

Opintojaksolla perehdytään ei-länsimaisiin kulttuureihin, niiden historiaan sekä kulttuurien kohtaamisen historiaan.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

HI7: Historian tutkielmaopintojakso (2 op)

Opintojaksolla perehdytään tutkielmien tekoon ja historiantutkimuksen perusteisiin.

HI8: Kulttuurimatka (2 op)

Opintojaksolla syvennetään historian pakollisten ja valinnaisten opintojen sisältöjä retkien avulla.

HI9: Historian kertaus (2 op)

Opintojaksolla valmistaudutaan historian ylioppilaskirjoituksiin.