Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Fysiikka

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

FY1-FY2: Fysiikka luonnontieteenä yhteiskunnassa (2 op)

Opintojakso koostuu moduuleista FY1: Fysiikka luonnontieteenä (1 op) ja FY2: Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op). Opintojaksolla tutustutaan fysiikkaan systemaattisena, kokeellisuuteen nojautuvana tieteenä sekä aineen rakenteeseen ja maailmakaikkeuden mittasuhteisiin.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

FY3: Energia ja lämpö (2 op)

Opintojakso syventää ymmärrystä termodynamiikasta sekä yleisesti energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä.

FY4: Voima ja liike (2 op)

Opintojaksolla tutkitaan kokeellisesti ja esitetään graafisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja säilymislakeja.

FY5: Jaksollinen liike ja aallot (2 op)

Opintojaksolla mallinnetaan planetaarista ympyräliikettä, perehdytään jaksollisiin värähtely- ja aaltoliikkeisiin.

FY6: Sähkö (2 op)

Opintojaksolla tutkitaan kokeellisesti ja teoreettisesti tasavirtapiireihin, sähkökenttiin ja sähköenergiaan liittyviä ilmiöitä.

FY7: Sähkömagnetismi ja valo (2 op)

Opintojaksolla perehdytään yhteiskunnan kannalta merkityksellisiin sähkömagnetismin ilmiöihin, kuten induktioon ja sähkömagneettiseen säteilyyn.

FY8: Aine, säteily ja kvantittuminen (2 op)

Opintojaksolla tutustutaan kvanttifysiikkaan perustuvaan maailmankuvaan sekä ionisoivan säteilyyn.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

FY9: Kohti ylioppilaskirjoituksia (2 op)

Opintojakso toimii kertauksena ja valmennuksena ylioppilaskirjoituksiin ja pyritään siksi järjestämään vähän ennen kirjoituksia.

FY10: Kokeellinen fysiikka (2 op)

Opintojaksossa harjoitellaan kokeellista työskentelyä erilaisin mittaus ja tutkimuslaittein. Töiden tarkoituksena on syventää fysiikan moduuleissa opittuja asioita ja liittää niitä käytäntöön. Opintojaksossa opetellaan myös mittauspöytäkirjan sekä tutkimusraportin kirjoittamista.

FY11: Tieteen eturintamassa (2 op)

Tämä on fysiikan syventävä opintojakso, jonka tavoitteena on esitellä opiskelijoille viimeisintä fysiikan tutkimusta. Opintojaksossa ei ole oppikirjaa, vaan fysiikan eturintaman tutkimuskohteisiin tutustutaan asiantuntijoiden, internetin ja opettajan sekä muun materiaalin opastamana. Opintojaksoon liittyy myös opintokäyntejä esimerkiksi Helsingin yliopistoon, Aalto-yliopistoon, Tampereen yliopistoon, Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorioon tai VTT:lle ja/tai leirikouluopiskelua esimerkiksi CERNissä.

FY12: Tähtitiede (2 op)

Opintojakson tavoitteena on saada muodostettua kokonaiskuvaa lähiavaruudesta sekä maailmankaikkeudesta ja sen eri osista. Opintojakson aikana tutustutaan tähtitieteen tutkimusmenetelmiin ja havainnoidaan itse tähtitaivasta.