Opiskelu lukiossa

Ajankohtaista

Tiedote Nurmijärven lukion opiskelijoille ja huoltajille 24.1.2022

Arvoisat lukion toimijat!

Alueellinen terveysviranomainen Keusote on päivittänyt koulujen toimintaan liittyvää ohjeistustaan. Nurmijärvellä toimitaan Keusoten antamien ohjeiden mukaisesti. Alla on kooste Nurmijärvellä 25.1.2022 alkaen käytössä olevista toimintaohjeista.

Karanteeneista on luovuttu

Alueellinen terveysviranomainen Keusote ei enää pääsääntöisesti tee eristys- tai karanteenipäätöksiä koronaan sairastuneille tai altistuneille. Lukion opiskelijan mahdollisesta poissaolosta ilmoittaa alle 18- vuotiaan opiskelijan huoltaja tai 18 vuotta täyttänyt opiskelija itse. Poissaolon perusteena on opiskelijan sairauden oireet tai positiivinen koronatestitulos. Kotona tehty koronapikatesti on luotettava tapa osoittaa mahdollinen koronatartunta (positiivinen testitulos).

Kotiin sairastamaan

Lukion opiskelijan tulee jäädä kotiin sairastamaan, jos hänellä on koronan oireita tai hän on sairas (ks. tietoa koronaviruksesta ja sen oireista THL:n sivuilla). Suositeltu poissaolon pituus on vähintään viisi vuorokautta oireiden alkamisesta. Aika lasketaan oireiden alusta. Sairastumispäivä on nollapäivä. Sairaspoissaolosta ilmoitetaan viipymättä ryhmänohjaajalle sekä lukion rehtorille.

Positiivisen koronatestin saanut välttää kontakteja 5 vuorokautta

Jos opiskelija on saanut positiivisen tuloksen koronakotitestistä tai terveydenhuollon koronatestistä, hänen tulee välttää kontakteja kodin ulkopuolisiin ihmisiin vähintään viiden vuorokauden ajan. Opiskelijan tulee jäädä pois koulusta. Poissaolo positiivisen testituloksen vuoksi katsotaan sairaspoissaoloksi. Poissaolosta ilmoitetaan viipymättä ryhmänohjaajalle sekä lukion rehtorille.

Koronalle lähipiirissä altistunut jää omaehtoiseen karanteeniin

Jos perheessänne on koronatartunta, eikä opiskelija ole vastikään (kuukauden sisällä) sairastanut koronaa eikä opiskelijalla ole melko tuoretta (2 kk) koronarokotetta, suositellaan omaehtoista kotikaranteenia (5 vrk) ja toistettua kotitestausta. Sairaspoissaolosta ilmoitetaan viipymättä ryhmänohjaajalle sekä lukion rehtorille.

Kouluun voi palata oireettomana

Positiivisen testituloksen saaneen tai koronalle altistuneen opiskelijan tulee olla omaehtoisessa karanteenissa vähintään viisi vuorokautta ennen kouluun palaamista. Opiskelija voi viiden vuorokauden jälkeen palata oireettomana kouluun. Mikäli oireet jatkuvat, tulee jäädä kotiin sairastamaan. 

Oikeus etäopetukseen

Lukion opiskelijoilla ei ole oikeutta etäopetukseen, jos terveysviranomainen ei tee opiskelijalle eristys- tai karanteenipäätöstä. Riskiryhmäläisten opiskelijoiden osalta tilannetta tarkastellaan tapauskohtaisesti. Koronaan viittaavien oireiden, positiivisen koronatestituloksen tai altistumisen vuoksi omaehtoiseen karanteeniin jääviä opiskelijoita tuetaan opintojen jatkamisessa. Opiskeluhuoltoryhmä ja erityisopettaja ovat myös opiskelijoiden tukena tarvittaessa etäyhteyksien välityksellä.

Opiskelija voi jatkaa opintojaan oman vointinsa mukaan. Mikäli opiskelijan vointi sallii opetuksen seuraamisen etäyhteyden avulla, on siihen mahdollista pyytää lupaa. Etäyhteyslupaa tulee anoa lähettämällä Wilma-viesti ryhmänohjaajalle ja rehtorille. Lupa voidaan myöntää, mikäli opiskelija on poissa koulusta perustuen viranomaisten tai opetuksen järjestäjän antamiin ohjeisiin koronatilanteeseen liittyen. Luvan saatuaan opiskelija voi olla aineenopettajiin yhteydessä käytännön järjestelyiden osalta. Joissain tilanteissa oppitunnilla ei välttämättä ole mahdollista tarjota etäyhteyttä, jolloin opettajan kanssa sovitaan tarkemmin käytänteistä kurssi/opintojaksokohtaisesti. Mikäli poissaolo pitkittyy, sovitaan tarkemmin opiskelijan tukemisesta, esimerkiksi tukiopetuksen tai erityisopettajan tuen muodossa.

Opiskeluhuolto ja koko lukion henkilöstö auttaa 

Mikäli opiskelija kokee, että tarvitsee tukea opintoihin tai koronatilanne aiheuttaa pelkoa tai ahdistusta, lukion opiskeluhuollon psykologi ja kuraattori ovat opiskelijoidemme käytettävissä. Lukiollamme on myös erityisopettaja ja resurssiopettaja käytettävissä sekä aineenopettajilta on mahdollista kysyä tukiopetusmahdollisuuksista tilanteen mukaan. Ryhmänohjaajat ovat opiskelijoiden ja kodin sekä koulun välisessä yhteistyössä tukena, ja heidän puoleensa voi myös kääntyä, mikäli ei ole aivan varma, kehen ottaa yhteyttä tai miten toimia. 

Seuraa koronaviestintää Wilmassa

Nurmijärven lukio tiedottaa opiskelijoita (ja huoltajia) ilmoitetuista koronatapauksista Wilmassa, jotta perheet osaavat tarkkailla opiskelijoiden oireita sekä huomioida mahdolliset altistumiset oman arkensa suunnittelussa. Sairastuneiden nimiä tai muita henkilötietoja ei viestinnässä kerrota.

Nurmijärven kunta viestii yleisesti koronatilanteesta sekä uusista rajoituksista ja suosituksista kotisivuillaan nurmijarvi.fi/korona ja sosiaalisen median kanavissaan.

Keusoten ohjeita

https://www.keusote.fi/palvelumme/korona/koronaohjeet/
https://www.keusote.fi/2022/01/21/sairasta-hengitystieinfektio-kotona-eristyskaytannot-muuttuvat/
Linkki Keusoten ohjeisiin

—–

Lukuvuosi 2021-2022

Lukuvuosi alkaa 11.8.2021 klo 9.00
Syysloma viikolla 42, 18.-24.10.2021
Joululoma 23.12.2021-9.1.2022
Kevätlukukausi alkaa 10.1.2022
Talviloma viikolla 8, 21.-27.2.2022
Pääsiäinen 15.-18.4.2022
Lukuvuosi päättyy la 4.6.2022

Lukuvuoden vapaapäivät:
– Itsenäisyyspäivä 6.12.2021
– Kiirastorstai 14.4.2022 (korvataan lauantaityöpäivällä)
– Helatorstai 26.5.2022

Opetussuunnitelmaa täydentävä Nurmijärven lukion lukuvuosisuunnitelma 2021-2022 sekä siihen liittyviä ohjeistuksiamme sekä suunnitelmia:

Nurmijärven lukion lukuvuosisuunnitelma 2021-2022

Lukuvuosisuunnitelman liite: Suunnitelma poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin

Lukuvuosisuunnitelman liite: Nurmijärven lukion järjestyssäännöt

Lukuvuosisuunnitelman liite: Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Lukuvuosisuunnitelman liite: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Lukuvuosisuunnitelman liite: Nurmijärven lukion ohjaussuunnitelma