Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnasta yksi koulupiiri

10.1.2011

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.10.2010 päättänyt, että kunnan alueesta muodostetaan yksi koulupiiri. Kouluille määritellään lukitut oppilaaksiottoalueet, joilla asuvat lapset menevät automaattisesti kyseiseen kouluun. Lukittujen alueiden väliin jää harmaita alueita, joilla asuvien lasten lähikoulu määritellään silloin, kun lapsi aloittaa ensimmäisen tai seitsemännen luokan.

Lähikoulun määrittämisen perusteet sekä lukitut ja harmaat oppilaaksiottoalueet päätetään sivistyslautakunnassa joulukuussa. Uudistus tulee voimaan lukuvuoden 2011 – 2012 alusta lukien siten, että se koskee silloin aloittavia ensi- ja seitsemäsluokkalaisia. Oppilaat, joille on määritelty lähikoulu aikaisemman koulupiirijaon mukaan, jatkavat nykyisessä koulussaan kunnes siirtyvät seuraavalle kouluasteelle.

Muutoksen valmistelun yhteydessä koulujen johtokunnilta ja nuorisovaltuustolta pyydettiin lausunnot keväällä tehdystä koulupiiriselvityksestä. Koulujen johtokunnat ja nuorisovaltuusto ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta olleet ehdotetun uudistuksen kannalla. Valtaosassa lausuntoja kannatettiin yhteen koulupiiriin siirtymistä. Muutamissa lausunnoissa kuitenkin esitettiin nykyisen 13:n koulupiirin mallin säilyttämistä.

Keskeisin muutos yhteen koulupiiriin siirtymisessä koskee niitä aloittavia ala- ja yläkoululaisia, jotka asuvat kuntaan muodostuvilla harmailla alueilla. Niitä tulevat olemaan nykyisten koulupiirien raja-alueet ja tietyt osat Kirkonkylän, Rajamäen ja Klaukkalan nykyisistä koulupiireistä. Näiden alueiden oppilaiden tuleva koulu varmistuu koulun aloitusta tai yläkouluun siirtymistä edeltävänä keväänä. Oppivelvolliselle osoitettu lähikoulu pysyy samana koko sen ajan, jonka lapsi kyseistä kouluastetta käy, ellei hänen asuinpaikkansa muutu. Koululaisia ei tulla siirtämään koulusta toiseen tilojen tai resurssien käytön perusteella. Koulutilojen käyttö tullaan suunnittelemaan pitkällä aikavälillä ja sen myötä saadaan ohjattua kulloinkin tarkoituksenmukaisia ryhmiä kuhunkin kouluun.

Uudistuksella tavoitellaan koulutilojen ja muiden resurssien tarkoituksenmukaisempaa käyttöä. Viime keväänä tehdyssä koulupiiriselvityksessä kävi ilmi, että kunnan kouluissa on laskennallista tilaa runsaasti, mutta se sijoittuu nykyisten ja tulevien oppilasvirtojen kannalta epätarkoituksenmukaisesti. Kiinteistökulut ovat henkilöstökulujen jälkeen koulutuspalveluiden toiseksi suurin menoerä. Uudistuksella on mahdollista vaikuttaa myös koulukuljetuskustannuksiin.

 

Takaisin listaukseen