Ajankohtaista

Opetus ja koulutus, Palveluverkkoselvitys, Palveluverkkotyö, Päätöksenteko, Valtuusto

Nurmijärven kunnan palveluverkkotyö etenee kevään 2020 aikana

24.4.2020

Nurmijärven kunnassa on käynnissä palveluverkkotyö, jonka yhteydessä päätetään, missä ja miten kunnan palvelut tulisi toteuttaa. Työ aloitettiin viime vuonna, ja palveluverkkosuunnitelma on tarkoitus viedä päätöksentekoon lokakuussa 2020. Kuntalaiset, kunnan työntekijät ja muut sidosryhmät pääsevät jatkossakin osallistumaan palveluverkkotyöhön Me tehdään Nurmijärvi -osallisuustyön avulla. Ajankohtainen tieto palveluverkkotyön etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista löytyy kunnan kotisivujen Me tehdään Nurmijärvi -teemasivuilta (nurmijarvi.fi/palveluverkko).

Tällä hetkellä palveluverkkosuunnitelman laadinta etenee viranhaltijavalmistelussa niiden tavoitteiden pohjalta, jotka kunnanvaltuusto päätti maaliskuussa. Samaan aikaan kunnassa on osana palveluverkkotyötä käynnissä kiireellisten tilahankkeiden hankesuunnitelmien valmistelu. Hankesuunnitelmissa muun muassa tutkitaan erilaisia tilavaihtoehtoja, niiden vaihtoehtoisia sijainteja ja arvioidaan vaihtoehtojen kustannuksia. Hankesuunnitelmien vaihtoehdot tuodaan tiedoksi kuntalaisille muun muassa kyselyn kautta.

Jotta palveluverkkotyö etenisi jouhevasti, on palveluverkkotyön laadinta vaiheistettu kahteen osaan. Ensin laaditaan vaihtoehtotarkastelujen kautta esitys kunnallisen lukion järjestämisestä, mistä valtuuston on tarkoitus päättää elokuussa. Päätös sisältyy Nurmijärven palveluverkkosuunnitelmaan, josta valtuuston on tarkoitus päättää muilta osin lokakuussa. Kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan molempiin osioihin Me tehdään Nurmijärvi -tilaisuuksien ja -kyselyjen kautta.

Näin palveluverkkosuunnitelman laadinta etenee:

""

Ensimmäisenä päätös lukiosta ja Rajamäen kampuksesta

Ensimmäisenä palveluverkkosuunnitelmassa päätöksentekoon tuodaan Rajamäen koulukampus ja Nurmijärven kunnallinen lukio. Päätöksenteko käynnistyy Rajamäeltä, koska Rajamäen Seitsemän veljeksen koulu ja Rajakaari on rakennuksina todettu niin huonokuntoisiksi, että niiden purku on perusteltua. Opetus on jo jouduttu siirtämään pois Rajakaaresta ja Seitsemän veljeksen koulun 1960-luvulla rakennetusta tilasta. Rajamäen koulukampuspäätöksen yhteydessä on tarkoitus ottaa kantaa myös taajaman kirjastoon, nuorisotiloihin ja liikuntatiloihin.

Rajamäen hankesuunnitelmassa arvioidaan lukiolle kolme vaihtoehtoa:

  • lukio-opetus järjestetään tulevaisuudessa kahdessa toimipisteessä
  • lukio-opetus keskitetään tulevaisuudessa Kirkonkylään
  • lukio-opetus keskitetään tulevaisuudessa Rajamäelle

Kunnan henkilökunta sekä asiakkaat (lapset ja nuoret) osallistetaan ja heitä kuullaan eri vaihtoehdoista toukokuussa. Kuntapäättäjiä osallistetaan palveluverkkotyössä läpi koko prosessin. Eri vaihtoehtojen vaikutusten ennakkoarviointi valmistuu kesäkuun alussa. Kesäkuussa lautakunnat, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto antavat lausuntonsa viranhaltijoiden esityksestä kunnallisen lukion järjestämiseksi. Kuntalaiset pääsevät osallistumaan lukioratkaisuun kesäkuussa järjestettävässä kuntalaisinfotilaisuudessa sekä verkkokyselyllä kesä-heinäkuussa. Varsinaiseen päätöksentekoon lukioratkaisu tulee elokuun valtuustossa.

Lokakuussa päätetään palveluverkkosuunnitelmasta

Elokuun päätös lukion ja Rajamäen kampuksen osalta sisältyy Nurmijärven palveluverkkosuunnitelmaan, josta valtuuston on tarkoitus päättää muilta osin lokakuussa. Päätöstä ennen kuntapäättäjät vaikuttavat palveluverkkotyöhön. Lautakunnat antavat lausuntonsa suunnitelmasta syyskuussa. Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto antavat lausuntonsa lokakuussa. Kuntalaisille avataan verkkokysely syyskuussa sekä järjestetään lokakuussa kuntalaisinfotilaisuus

Lue lisää kunnan palveluverkko-teemasivulta:

www.nurmijarvi.fi/palveluverkko

Takaisin listaukseen