Ajankohtaista

Koronavirus, Koulutus, Varhaiskasvatus

Näin valmiuslaki vaikuttaa Nurmijärven varhaiskasvatukseen ja kouluihin

16.3.2020

Huom! Lue myös tiedote 20.3.2020 koskien 1-3 luokkien opetusta >>

Tiedote 16.3.2020 klo 18.50

Valtioneuvoston mukaan koronaepidemia leviää aiempaa nopeammin, ja yhteiskunnan tulee tehdä rajoittamistoimenpiteitä turvatakseen terveydenhuollon toimintakyvyn ja erityisesti riskiryhmien terveyden. Valtioneuvosto on yhdessä tasavallan presidentin kanssa todennut 16.3.2020 Suomessa vallitsevan poikkeusolot. Valmiuslaki otetaan Suomessa käyttöön 18.3.-13.4.2020. Lailla on paljon vaikutuksia nurmijärveläisiin perheisiin.

Vaikutukset Nurmijärven varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Valtioneuvoston linjauksen mukaan varhaiskasvatus ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pysyvät toiminnassa. Valtioneuvosto ja Nurmijärven kunta suosittelevat päivähoidossa ja esiopetuksessa olevien lasten ottamista mahdollisuuksien mukaan kotihoitoon. Mikäli vanhemmat siirtävät lapsensa kotihoitoon, riittää siitä ilmoitus Päikkyyn. Päikyn lisätietoja-kenttään tulee kirjoittaa perusteluksi ”korona”. Jos olet tehnyt poissaoloilmoituksen ennen tätä ohjeistusta, ilmoita asiasta Päikky-viestillä.

Mikäli huoltaja ottaa lapsensa varhaiskasvatuksesta kotihoitoon 13.4. saakka, hänen tulee ilmoittaa poissaolosta Päikky-järjestelmän kautta ja hän voi hakea maksuvapautusta varhaiskasvatuspäällikkö Leena Laineelta (leena.laine@nurmijarvi.fi). Mikäli huoltaja on jo aikaisemmin ilmoittanut lapsen poissaolevaksi päivähoidosta lyhyemmäksi ajaksi ja aikoo jatkaa sitä 13.4. saakka, hänen pitää ilmoittaa poissaolosta Päikky-järjestelmän kautta sekä sähköpostiviestillä varhaiskasvatuspäällikölle.

Nurmijärven kunta turvaa yhteiskunnan kannalta kriittisessä asemassa (esim. terveydenhuolto) olevien huoltajien lapsille hoidon ympäri vuorokauden. Mikäli tällaisessa asemassa oleva huoltaja kokee, että hänen lapsensa tarvitsee päivähoitoa, tulee hänen ilmoittaa asiasta Päikky-viestillä päiväkodin johtajalle. Pyydämme huoltajia ilmoittamaan asiasta 17.3. klo 12 mennessä.

Nurmijärven kunta tiedottaa tarkemmin päivähoidon järjestämisestä sekä siitä, missä päiväkodeissa järjestetään päivähoitoa sitä tarvitseville tiistaina 17.3.2020.

Vaikutukset alkuluokissa tapahtuvaan esiopetukseen

Valtioneuvoston linjauksen mukaan esiopetus pidetään toiminnassa, mutta valtioneuvosto ja Nurmijärven kunta suosittelevat lapsen pitämistä kotona olosuhteiden niin salliessa. Alkuluokissa opiskelevat esiopetuksen oppilaat saavat tarvittaessa paikan päiväkodista. Mikäli huoltaja kokee, että hänen lapsensa tarvitsee päivähoitoa ja esiopetusta, tulee hänen ilmoittaa asiasta Wilma-viestillä sekä lapsensa opettajalle että päiväkodin johtajalle. Pyydämme huoltajia ilmoittamaan asiasta 17.3. klo 12 mennessä.

Nurmijärven kouluissa siirrytään etäopetukseen ke 18.3.

Valtioneuvoston linjauksen mukaan lähiopetus Suomen kouluissa loppuu 18.3. alkaen. Tällä pyritään ehkäisemään taudin leviämistä lasten ja nuorten toimesta.  Poikkeuksena kouluissa järjestetään lähiopetusta niille 1-3 luokka-asteen oppilaille, joiden vanhemmat ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisessä asemassa (esim. terveydenhuollon työntekijät). Huoltajia pyydetään ilmoittamaan Wilma-viestillä sekä lapsensa opettajalle että rehtorille, mikäli toimivat yhteiskunnan kannalta kriittisessä työtehtävässä ja tarvitsevat lapselleen lähiopetusta. Pyydämme huoltajia ilmoittamaan asiasta 17.3. klo 12 mennessä.

Lisäksi lähiopetusta järjestetään niille erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille, jotka sitä huoltajan näkemyksen mukaan tarvitsevat. Mikäli huoltaja kokee, että hänen lapsensa tarvitsee lähiopetusta, tulee hänen ilmoittaa asiasta Wilma-viestillä sekä lapsensa opettajalle että rehtorille. Pyydämme huoltajia ilmoittamaan asiasta 17.3. klo 12 mennessä.

Nurmijärven kunta tiedottaa tarkemmin etäopetuksen järjestämisestä sekä siitä, missä kouluyksiköissä järjestetään lähiopetusta sitä tarvitseville tiistaina 17.3.2020.

Lukio-opetus ja ylioppilaskirjoitukset Nurmijärvellä

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset. Näin ollen valtioneuvoston linjaus yli 10 ihmisen kokoontumisten rajoittamisesta ei koske ylioppilaskirjoituksia. Nurmijärven lukion etäopetusta jatketaan valtioneuvoston linjauksen mukaisesti 13.4.2020 saakka. Nurmijärven lukio tiedottaa tarkemmin etäopetuksen järjestämisestä tiistaina 17.3.2020.

 

Huom! Lue myös tiedote 20.3.2020 koskien 1-3 luokkien opetusta >>

 

Takaisin listaukseen