Ajankohtaista

Palveluverkkotyö, Päätöksenteko, Valtuusto

Me tehdään Nurmijärvi –palveluverkkotyön ensimmäinen vaihe valmis – linjaukset valtuustoon maaliskuussa

6.3.2020

Nurmijärven kunnan asukkaat, luottamushenkilöt ja sivistys- ja hyvinvointitoimialan henkilökunta osallistuivat aktiivisesti palveluverkkotyön kehittämislinjausten ideointiin ja määrittelyyn tammi-helmikuun aikana Me tehdään Nurmijärvi -osallisuustyön avulla.

”Kiitos kuntalaisten aktiivisuuden ja osallistumisen saimme käsityksen kuntalaisten näkemyksistä varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-ajan palveluverkkoon ja paljon ideoita, joiden pohjalta voimme luoda linjauksia palveluverkon kehittämiseen. Kuntalaiset esimerkiksi nostivat esiin tilojen monikäyttöisyyden parantamisen”, kertoo tekninen johtaja Jouko Lehtonen.

”Haluan vielä henkilökohtaisesti kiittää kaikkia osallistuneita rakentavasta vuorovaikutuksesta. Toivon, että kuntalaiset osallistuvat yhtä innokkaasti kevään aikana.”

Asukkaille järjestettiin helmikuussa kolme työpajaa Kirkonkylällä, Klaukkalassa ja Rajamäellä. Työpajoihin osallistui noin 150 kuntalaista. Työpajojen kanssa saman sisältöiseen kyselyyn vastasi 521 henkilöä. Työpajojen ja kyselyn tulosten pohjalta laadittiin uusi kysely. Siinä kuntalaisia pyydettiin priorisoimaan palveluverkkotyössä esiinnousseet varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-ajan palveluverkkoon kohdistuvat kehittämistarpeet. Tähän kyselyyn saatiin 365 vastausta.

Myös lapsia ja nuoria osallistettiin laajasti

Jokaisessa päiväkodissa ja perhepäivähoitoryhmässä tehtiin 1–6-vuotiaiden lasten kanssa kasvuympäristöön liittyvä askartelutyö, jonka avulla lapset kertoivat esimerkiksi käsityksiään hyvästä päiväkodista. Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion oppilaat osallistuivat palveluverkkotyöhön Me tehdään Nurmijärvi -osallisuuspelien avulla. Pelien toteuttamisesta vastasivat kolmen koulun oppilasagentit. Peliä pelattiin 2-3 oppilaan joukkueina, joita oli yhteensä 271.  Vastauksia pelissä esitettyihin kysymyksiin kouluun, kotiin ja vapaa-aikaan sekä kunta​an liittyen saatiin yli 7000.

Luottamushenkilöiden ja kunnan henkilökunnan näkemys palveluverkkotyöhön kerättiin työpajatyöskentelyn avulla. Henkilökunnalle pidettiin kolme työpajaa ja niihin osallistui 78 sivistys- ja hyvinvointitoimialan työntekijää. Luottamushenkilöille järjestettiin kaksi työpajaa: ensimmäinen Me tehdään Nurmijärvi -osallisuustyön ideoimiseksi ja toinen osallisuustyön tulosten läpikäyntiin.  Molempiin työpajoihin osallistui noin 50 kunnan luottamushenkilöä.

Osallisuustyön tulokset julkaistiin perjantaina 6. maaliskuuta kunnan kotisivujen palveluverkkotyön teemasivulla nurmijarvi.fi/palveluverkko

Miten työ etenee?

Osallisuustyön pohjalta valmistellaan viranhaltijatyönä esitys palveluverkkotyötä ohjaavista linjauksista. Valtuuston on tarkoitus päättää linjauksista 25.3.

Kun palveluverkkosuunnitelmia ohjaavat linjaukset ovat selvillä, voidaan aloittaa varsinaisten palveluverkkosuunnitelmien laadinta. Kuntalaisilla, henkilökunnalla ja luottamushenkilöillä on mahdollisuus osallistua huhti-toukokuussa. Ensimmäiset palveluverkkosuunnitelmat pyritään saamaan valtuuston päätettäväksi kesäkuussa.

Tutustu palveluverkkotyön aikatauluun ja materiaaleihin osoitteessa nurmijarvi.fi/palveluverkko

Takaisin listaukseen