Ajankohtaista

Kaikki

Maa-alueita varattiin Metsä-Tuomelan alueelta sekä kierrätyslaitoksen että voimalaitoksen suunnitteluun

1.2.2011

Nurmijärven kunnanhallitus päätti 31.1. kokouksessaan varata Metsä-Tuomelan alueelta maa-alueet sekä Destamatic Oy:lle materiaalien kierrätyslaitoksen suunnittelua varten että Nurmijärven Sähkö Oy:lle voimalaitoksen suunnittelua ja rakentamisselvitystä varten.

Destamatic Oy:n tavoitteena on saada käyttöönsä vähintään 30 vuoden mittaisella vuokrasopimuksella maa-alue, johon yhtiö voi rakentaa puu-, rakennus- ja energiajätemateriaalien kierrätyslaitoksen.
Materiaalit tulevat pääosin yhtiön Helsingin seudun vastaanottoasemilta esilajiteltuina. Tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman korkea kaupan ja teollisuuden jätemateriaalien hyödyntämisaste. 

Yhtiö näkee hyviä yhteistyö- ja synergiamahdollisuuksia alueella kunnan toimesta tehtävässä jätteiden vastaanotossa ja jatkokäsittelyssä. Yhtiö on valmis kehittelemään myös alueelle tulevien muiden materiaalien hyötykäyttöä yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa. Alueelle suunniteltu lämpövoimalaitos sopii hyvin mahdolliseksi yhteistyökumppaniksi.

 

Voimalaitoksen aikajänne 5-10 vuotta

Nurmijärven Sähkö Oy:lle varattiin noin 3,2 hehtaarin alue voimalaitoksen suunnittelua ja rakentamisselvitystä varten. Metsä-Tuomelan alueelle on tarkoitus rakentaa 5-10 vuoden kuluttua kiinteitä polttoaineita käyttävä, yhdistettyä sähköä ja lämpöä tuottava voimalaitos, sekä polttoaineen varastokenttä ja sähköasema. Varattavaa aluetta voidaan käyttää muihin tarpeisiin, kunnes voimalaitoksen rakentamisajankohta varmistuu yhtiössä.

Kummankin yrityksen varauksessa tonttialueiden rajaus ja rakentamisen laajuus tarkentuvat yhteistyössä Nurmijärven kunnan kanssa tehtävän suunnittelun yhteydessä. Varaukset ovat voimassa kolme kuukautta sen jälkeen, kun alueen asemakaava on saanut lainvoiman. Tonttien luovuttamisesta ja hinnoittelusta päätetään erikseen.

Metsä-Tuomelan alueella toimii tällä hetkellä kunnan jäteasema. Asemalla on vastaanottopaikat sekajätteille ja hyödynnettäville jätteille, kuten esimerkiksi metalli- ja puujätteille.

 

 

Takaisin listaukseen