Ajankohtaista

Kaikki, Koronavirus, Koulutus, Opetus ja koulutus, Terveys

Lukuvuosi käynnistyy lähiopetuksessa 13.8. alkaen: Tervetuloa kouluun!

10.8.2020

Tiedote perusopetuksen oppilaiden huoltajille 10.8.2020

Lukuvuosi käynnistyy lähiopetuksessa 13.8. alkaen: Tervetuloa kouluun!

Perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 oppilaiden lukuvuosi alkaa torstaina 13.8. klo 9. Kouluissa opetus järjestetään lähiopetuksena, noudattaen perusopetuksen lakeja ja asetuksia. Lisäksi Nurmijärven kunnan kouluissa noudatetaan kansallisten viranomaisten ohjeita, joilla varmistetaan opetuksen ja koulutyön turvallinen järjestäminen.

Oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan mm. erilaisilla hygieniatoimenpiteillä, rajoittamalla oppilasryhmien liikkumista koulun eri tiloissa ja pitämällä ryhmät erillään toisistaan, porrastamalla ruokailuja ja välitunteja, hyödyntämällä koulun muita tiloja oppilasryhmien väljentämisessä sekä rajoittamalla koulun ulkopuolisten toimijoiden tai henkilöiden pääsyä koulun tiloihin koulupäivän aikana. Koulukohtaiset käytänteet voivat vaihdella, mutta eri toimenpiteiden vähimmäistaso Nurmijärven kouluissa on määritetty viranomaisten ohjeiden pohjalta yhteisesti ja se on siten kaikilla kouluille sama. Koulut tiedottavat koulutyöhön liittyvistä käytänteistä tarkemmin.

Pidetään yhdessä huolta hygieniasta ja terveellisestä opiskeluympäristöstä

Kouluun saa tulla vain täysin terveenä. Mikäli oppilaalla on jokin koronavirustartuntaan viittaava oire, kouluun ei saa tulla. Sairauspoissaolosta ilmoitetaan mahdollisimman pian oppilaan opettajalle tai luokanvalvojalle Wilman välityksellä (Ilmoita poissaolosta -toiminto).

Asianmukainen ja riittävän usein tapahtuva käsienpesu on tehokkain tapa ylläpitää oppilaiden terveyttä ja välttää tartuntoja. Kouluissa on käytössä myös desinfioivia käsihuuhteita.

Hygieniasta huolehditaan koulupäivän aikana viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti. Oppilaat perehtyvät opettajan johdolla koulutyön turvallisuutta tukeviin käytäntöihin ja ohjeisiin heti koulutyön alkaessa.

Poissaoloa koulutyöstä anotaan Wilman poissaolohakemuksella

Oppilaiden poissaoloja seurataan aktiivisesti kunnan ohjeistuksen mukaisesti. Jos oppilas on poissa koulusta muun kuin sairauden vuoksi, tulee poissaololle anoa erillistä lupaa Wilman poissaolohakemuksella. Anomus tulee aina perustella. Luokanopettaja/luokanvalvoja voi myöntää luvan 1-3 päivän poissaololle, rehtori sitä pidemmille poissaoloille.

Poissaololupahakemus löytyy Wilmasta, osiosta Hakemukset ja päätökset (linkki sivun oikeassa reunassa: Tee uusi hakemus). Osio on käytössä vain Wilman selainversiossa (ei mobiilisovelluksessa).

Oppilaalle, joka itse tai hänen kanssaan samassa osoitteessa asuva muu henkilö kuuluu koronaviruksen riskiryhmään, voidaan hoitavan lääkärin arvion pohjalta tehdä päätös poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Käytännössä poikkeukselliset opetusjärjestelyt tarkoittavat opetuksen järjestämistä kokonaan tai osittain etäopetuksena.

Lisätietoa poissaoloista ja niiden anomisesta löytyy kunnan kotisivuilta osoitteesta:

www.nurmijarvi.fi/opetus-poikkeustilanteessa

Koulut tiedottavat omista järjestelyistään ja käytänteistään ennen koulutyön aloittamista 13.8.

Koulukuljetusten piirissä olevien oppilaiden huoltajia tiedotetaan kuljetusjärjestelyistä erikseen.

Lisätietoa perusopetuksen järjestämisestä sekä koulutyön järjestelyistä syksyllä 2020 löytyy kunnan verkkosivuilta osoitteesta https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/opetus-ja-koulutus/perusopetus/

Kunnan ohjeita ja käytänteitä muokataan tarpeen ja viranomaisten ohjeistuksen mukaan. Muutoksista tiedotetaan Wilman välityksellä sekä kunnan verkkosivuilla. Wilmassa viesti-toiminto on tarkoitettu kodin ja koulun väliseen viestintään, kunnan yhteiset tiedotteet julkaistaan Wilman tiedotteissa. Seuraathan siis tiedottamista sekä viestien että tiedotteiden osalta.

Kiitos tuestasi koulutyön järjestämiseksi ja hyvää alkavaa lukuvuotta!

Kati Luostarinen, opetuspäällikkö
Tiina Hirvonen, sivistysjohtaja

 

Takaisin listaukseen