Nurmijärven taajamat ja kylät

Kunnan suurimmat taajamat Kirkonkylä, Klaukkala ja Rajamäki ovat kaupunkimaisia asutuskeskuksia. Kylistä löytyy yhä perinteistä maalaismaisemaa ja Nurmijärven yleisilme on luonnonläheinen ja pientalovaltainen.

Kunnan noin 42 000 asukkaasta Klaukkalassa asuu 40, Nurmijärven kirkonkylässä 20 ja Rajamäellä 18 prosenttia sekä muilla alueilla yhteensä 22 prosenttia. Kunnan strategiassa korostetaan kestävän yhdyskuntarakenteen periaatetta, jonka mukaan mm. hallittu väestönkasvu suunnataan kolmeen päätaajamaan ja kyläkeskuksiin.