Kylät

Kyläasiain neuvottelukunta

Nurmijärven kyläasiain neuvottelukunnan tehtävänä on toimia vuoropuhelukanavana maaseutukylien ja kunnan välillä. Neuvottelukunnalla on asioita edistävä rooli, ja tarvittaessa se voi laatia kannanottoja kyläasioista päättäville kunnan ja valtion viranomaisille sekä yhteistyötahoille. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja ja jäseninä on kaksi kunnanhallituksen nimeämää luottamushenkilöä sekä kylien yhdistysten nimeämät edustajat. Lisäksi neuvottelukuntaan voivat kuulua taajamien asukasyhdistysten edustajat.

Kyläasiain neuvottelukunnan perustava kokous pidettiin 10.5.2017. Perustavassa kokouksessa hyväksyttiin neuvottelukunnan toimintasääntö.

Muistiot ja muu materiaali

Asialista 8.1.2019

Muistio 22.11.2017

Muistio 10.5.2017

Kyläasiain neuvottelukunnan toimintasääntö

 

Kyläyhdistysten yhteystiedot

Asukastoiminta

 

Kylien kehittämis- ja turvallisuussuunnitelmat

Kyläsuunnitelmat

Kylien turvallisuussuunnitelmat

 

Kylien omia kotisivuja 

Oheisista linkeistä pääset tutustumaan Nurmijärven kyliin heidän omien kotisivujen kautta.

Kiljava

Lepsämä

Metsäkylä

Nukari

Raala

Röykkä  (kotisivut osoitteessa www.röykkä.fi)

Suomies

Uotila

Valkjärvi