Poliisi ja lupa-asiat

Poliisi huolehtii turvallisuuden ja järjestyksen valvonnan lisäksi lupa-asioista. Poliisi myöntää esimerkiksi ajokortin, passin ja luvan julkisen tilaisuuden järjestämistä varten.

 

Maahanmuuttajan oleskelulupa

Yli 3 kk oleskelua varten on rekisteröitävä oleskeluoikeus tai haettava oleskelulupaa.

Ensin haetaan määräaikaista oleskeluoikeutta tai tilapäistä oleskelulupaa. Myöhemmin voi hakea jatkolupaa tai pysyvää oleskelulupaa.

Oleskeluluvan tunnukset

  • B = tilapäinen (voimassa 1 v.) - tarkoituksena ei ole jäädä Suomeen pysyvästi
  • A = jatkuva (voimassa 4 v.) - tarkoituksena on pysyvä asuminen Suomessa
  • P = pysyvä - myönnetään, jos henkilö on asunut Suomessa jatkuvalla oleskeluluvalla 4 vuotta.

Lisätietoa oleskeluluvasta eri kielillä löytyy Maahanmuuttoviraston internet-sivuilta ja poliisin internet-sivuilta suomen ja englannin kielillä.

 

Henkilötunnus maistraatista

Jokaisen Suomeen vakituisesti muuttavan täytyy tehdä maistraattiin virallinen muuttoilmoitus viikon kuluessa muutosta.  Mene käymään kotipaikkakunnan maistraattiin, jossa sinulle annetaan suomalainen henkilötunnus.

Kun olet muuttanut Suomeen ja sinulla on vähintään yhden vuoden oleskelulupa tai rekisteröintitodistus, sinulle annetaan kotikunta Suomessa.

Jos muutat pois Suomesta, tee maistraatissa maastamuuttoilmoitus.