Koulutus

Suomen kielen koulutus

Työtön työnhakija voi päästä TE-toimiston kautta suomen kielen kursseille. Nämä kurssit järjestetään päivisin alueen kouluissa. Aikuiset voivat suorittaa Suomen peruskoulun tai lukion Klaukkalan aikuislukiossa. Työssäkäyvät maahanmuuttajat voivat opiskella suomen kieltä kansalaisopiston iltakursseilla. Kansalaisopistossa voi opiskella myös monia muita aineita.

 

Kotoutumissuunnitelmaan liittyvä koulutus

TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautuneille maahanmuuttajille voidaan tehdä kotoutumissuunnitelma, johon kuuluu koulutusta. Kotoutumiskoulutukseen kuuluu esimerkiksi suomen kielen ja kulttuurin opiskelua sekä työelämän asioita.  Koulutuksen tarve määritellään kotoutumissuunnitelmassa.

 

Esiopetus

Esiopetus tarkoittaa, että 6-vuotias lapsi saa yhden vuoden opetusta ennen peruskoulun alkua. Esiopetus on ilmaista ja vapaaehtoista. Esiopetusta antavat lasten lasten päiväkodit.

 

Peruskoulu

Suomessa on yleinen oppivelvollisuus. Se tarkoittaa, että jokaisen lapsen täytyy käydä 9 luokkaa peruskoulua 7-16 -vuotiaina. Koulua käydään yleensä siinä koulussa, joka sijaitsee lähimpänä kotia.

Peruskoulun jälkeen kymppiluokalla voi korottaa peruskoulutodistuksen arvosanoja, tutustua työelämään ja eri koulutusvaihtoehtoihin. Tämä parantaa mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.

 

Ammatilliset oppilaitokset

Ammattiin voi opiskella ammatillisissa oppilaitoksissa. Nurmijärven alueen ammattikoulutuksesta vastaa Keuda. Hyria tarjoaa koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

 

Lukio

Lukioon voi hakea henkilö, jolla on peruskoulun päästötodistus. Suurin osa opiskelijoista suorittaa lukion kolmessa vuodessa. Lukiosta valmistunut ylioppilas voi hakea opiskelemaan yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Voit hakea myös muuhun lukioon kuin kotikunnan lukioon. Myös aikuiset voivat käydä lukiota.

 

Korkea-asteen koulutus

Korkea-asteen koulutusta antavat ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä työelämän kanssa. Yliopistoissa on tieteellistä tutkimusta ja opetus perustuu siihen. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat valitaan todistusten ja valintakokeiden perusteella. Korkea-asteen koulutus on ilmaista, mutta oppikirjat täytyy ostaa itse. Nurmijärven alueella toimivat ammattikorkeakoulut ovat Humak ja Laurea.

Lähimmät yliopistot sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella.

 

Opintotuki

Yli 17-vuotias kokopäiväinen opiskelija voi saada peruskoulun jälkeen opintotukea. Opiskelija voi saada asumislisää, jos hän asuu vuokra-asunnossa. Lukiossa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeleva voi saada koulumatkatukea.

Ulkomaalaiset voivat saada opintotukea, jos he asuvat ensin 2 vuotta Suomessa. Pakolaiset ja paluumuuttajat voivat saada opintotukea heti, kun saavat opiskelupaikan. Opintotukea haetaan Kelasta.

 

Internet

Tutustu maahanmuuttajien koulutukseen Infopankissa ja Koulutusnetissä.