Valtuustoaloitteet

Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Valtuustoaloitteet tuodaan käsittelyyn valmistelun jälkeen. Luettelo keskeneräisistä aloitteista tuodaan tiedoksi valtuustolle vuosittain.

Valtuustoaloitteet