Nuorisovaltuusto

Kuntalaki velvoittaa kuntia asettamaan nuorisovaltuuston:

”Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.”

Mitä nuorisovaltuusto tekee

 • pyrkii edustamaan nuorten asioita Nurmijärvellä
 • välittää nuorten näkökulmaa päättäjille tekemällä esimerkiksi aloitteita ja osallistumalla lautakuntatyöskentelyyn​
 • järjestää nuorille tapahtumia
 • tekee myös yhteistyötä muiden nuorisovaltuustojen kanssa

Miten nuorisovaltuusto toimii

 • nuorisovaltuustolle valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja varasihteeri sekä mediavastaava
 • koko nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuussa ja lisäksi puheenjohtajisto kokoontuu tarvittaessa
 • nuorisovaltuustolle valitaan myös edustajat kolmeen lautakuntaan (sosiaali- ja terveys-, sivistys-, sekä liikuntalautakunnat)  sekä kunnanvaltuuston kyselytunnille 
 • järjestää tapahtumia
 • tekee aloitteita
 • kouluttaa itseään ja tutustuu muihin nuorisovaltuustoihin

 

Vuonna 2015 nuorisovaltuusto on mm.

 • osallistunut Klaukkalan ja Rajamäen kyläpäiville
 • tehnyt itselleen uuden logon
 • järjestänyt päättäjätapaamisen valtuustosalissa
 • järjestänyt oppilaskuntien tapaamisen Ahjolassa
 • osallistunut aktiivisemmin kattojärjestö Nuva ry:n toimintaan

Kuinka paljon nuorisovaltuuston jäsenenä oleminen vie aikaa

 • nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuussa
 • lautakunnan edustajat ovat läsnä lautakunnan kokouksissa noin kahdeksan kertaa vuodessa
 • lisäksi järjestetään tapahtumia ja yhteistoimintaa, joihin osallistutaan yhdessä

  

Nuorisovaltuusto 1.6.2019 - 31.5.2021

Nuorisovaltuustoon kaudelle 1.6.2019- 31.5.2021 haki 37 nurmijärveläistä nuorta. Nuorisovaltuusto valitsi kaikki hakeneet uuteen nuorisovaltuustoon.

  

Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Otto Suhonen ja

varapuheenjohtajiksi Otava Tuomi sekä Inka Velling

 

Nuorisovaltuusto on valinnut seuraavat edustajat lautakuntiin:

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

Arttu Korpela

varalla Anniina Nurro 

 

Elinvoimalautakunta

Otava Tuomi

varalla Artturi Hiiro

 

Hyvinvointilautakunta

Artturi Hiiro

varalla Sandra Länsikunnas

 

Sivistyslautakunta

Peppi Kauranen

varalla Emilia Lauren

 

Tekninen lautakunta

Tino Uusi-Heikkilä

varalla Lucas Heinonen

 

Kunnanvaltuuston kyselytunti ja valtuusto

Otto Suhonen

varalla Sandra Länsikunnas

 

 

Nuorisovaltuutetuille voit lähettää kysymyksiä ja ehdotuksia Facebookiin www.facebook.com/NurmijarvenNuVa

 

Kysele lisää nuorisopalveluista:

 

Merja Winha-Jarvinen
nuorisopäällikkö
Puh. 040 317 2060
Marika Norrbacka
nuoriso-ohjaaja
Kirkonkylän Ahjolan nuorisotila
Puh. 040 317 2525