Miten kunta toimii

Joka neljäs vuosi pidetään kunnallisvaalit, joissa yli 18-vuotiaat kuntalaiset äänestävät keskuudesta naisia ja miehiä valtuustoon. Valtuusto päättää, miten kunnan asioita hoidetaan. Valtuuston alaisuudessa toimii valmistelevana ja toimeenpanevana elimenä kunnanhallitus.

Valtuusto päättää kunnan tärkeimmistä asioista. Kunnan toiminnot on jaettu toimialoihin ja keskuksiin. Kunnanjohtaja johtaa viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuvaa toimintaorganisaatiota. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen ja lautakunnat.

Kunnan toimintaorganisaatio

Kunta huolehtii monin tavoin asukkaistaan. Lapsille perustetaan päiväkoteja ja kouluja. Sairaita hoidetaan terveyskeskuksissa ja vanhuksia vanhainkodeissa ja palvelutaloissa. Teitä ja katuja aurataan ja valaistaan pimeällä. Kunta myös rakentaa uutta ja korjaa vanhaa, katuja ja alikäytäviä, päiväkoteja ja kouluja, leikkipuistoja ja lenkkipolkuja, vesijohtoja ja viemäreitä vain muutamina esimerkkeinä.

Voit tutustua lähemmin kunnan palveluihin näillä kunnan kotisivuilla.

Yleistä tietoa Suomen kunnista tarjoaa Suomen Kuntaliitto.

Suomen Kuntaliiton kotisivut