Johtosäännöt

Kunta päättää hallintonsa järjestämisestä kuntalaissa säädetyllä tavalla. Tätä varten valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimintavallan jaosta ja tehtävistä. Lautakunnat voivat omalla päätöksellään siirtää sille annettua toimivaltaa edelleen alaisilleen viranomaisille toimintasäännöllä.

Kunnallisia sääntöjä noudatetaan kunnan hallinnossa sitovina. Tähän on koottu keskeisimmät säännöt.

 

Nurmijärven kunnan hallintosääntö (2019)

 

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan kokouspalkkiosääntö

Kunnanhallituksen toimintasääntö

Nuorisovaltuuston toimintasääntö

Julkisuus ja kunnat -ohje

Hankintaohje - kansalliset ja pienhankinnat

Torisääntö