Pöytäkirjojen nähtävänäpito

Valtuuston pöytäkirjojen KuntaL 140 §:n mukaisesta nähtävänpidosta ilmoitetaan kunkin kokouskuulutuksen yhteydessä.

Kunnanhallituksen ja sen konsernijaoston pöytäkirjat pidetään KuntaL 140 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa kokouspäivää seuraavan viikon toisena arkipäivänä klo 9-13.

Kunnallisten lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien pöytäkirjat pidetään KuntaL 140 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä kunkin lautakunnan sihteerin huoneessa seuraavasti:

  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan, elinvoimalautakunnan, teknisen lautakunnan, Aleksia -liikelaitoksen johtokunnan, Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja kokouspäivän jälkeen kahdeksantena (8.) päivänä.
  • Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.
  • Sivistyslautakunnan pöytäkirja kokouspäivää seuraavan viikon perjantaina.
  • Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävillä kahdesti vuodessa, kesäkuussa viikolla 26 ja joulukuussa viikolla 51.

Mikäli yllä mainittu päivä ei ole työpäivä, niin lautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavana työpäivänä.

Kunnan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä ao. viranhaltijan työhuoneessa päätöspäivää seuraavana päivänä. Mikäli se ei ole työpäivä, niin viranhaltijan päätöspöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavana työpäivänä.

Yleiseen kunnan päätöksenteon tiedottamiseen liittyen toimielinten pöytäkirjat toimitetaan siltä osin kuin ne ovat julkisia, kopioina kirjastojen kuntainfopisteisiin ja Klaukkalan yhteispalveluun sekä kunnan kotisivuille www.nurmijarvi.fi.

Kunnanvirasto on avoinna maanantaista torstaihin klo 8-16, perjantaina klo 8-14 ja arkipyhien aattona klo 8-14. Kesäaikana klo 8-15.30, perjantaisin klo 8-14 ja arkipyhien aattona klo 8-14.
Kunnanviraston käyntiosoite on Keskustie 2 B ja postiosoite PL 37, 01901 Nurmijärvi.
Puhelinvaihteen numero on (09) 250 021.