Pöytäkirjojen nähtävänäpito

Toimielinten pöytäkirjat annetaan tiedoksi Nurmijärven kunnan www-sivuilla. 

Kunnanvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotisivuilta sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu, ja pöytäkirjoista toimitetaan kopiot kirjastoihin.

Kunnanhallituksen ja sen konsernijaoston pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotisivuilta sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu, ja pöytäkirjoista toimitetaan kopiot kirjastoihin.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla kahdeksantena (8) päivänä kokouksesta. Lautakunnan pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotisivuilta sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu, ja pöytäkirjoista toimitetaan kopiot kirjastoihin.

Sivistyslautakunnan kokouksen pöytäkirjat pidetään tarkistamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Teknisen lautakunnan kokousten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla kahdeksantena (8) päivänä kokouksesta. Lautakunnan pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotisivuilta sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu, ja pöytäkirjoista toimitetaan kopiot kirjastoihin

Elinvoimalautakunnan kokousten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kahdeksantena (8) päivänä kokouksesta. Pöytäkirjat toimitetaan, siltä osin kuin ne ovat julkisia, kunnan kirjastoihin ja kotisivuille.

Hyvinvointilautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään nähtävillä tarkistamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Aleksia-liikelaitoksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat pidetään nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu.

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla kahdeksantena (8) päivänä kokouksesta. Lautakunnan pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotisivuilta sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu, ja pöytäkirjoista toimitetaan kopiot kirjastoihin.

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen toimittajan vaihduttua 1.5.2019 alkaen tarkastuslautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään tarkistamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siltä osin kuin ne ovat julkisia siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään. Pöytäkirjoista toimitetaan myös kopiot kirjastoihin.

Mikäli yllä mainittu päivä ei ole työpäivä, niin pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavana työpäivänä.

Kunnan viranhaltijoiden ja kunnanhallituksen puheenjohtajan päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä päätöksentekoa seuraavana arkipäivänä, ellei viranomainen perustellusta syystä päätä muuta aikaa. Mikäli se ei ole työpäivä, niin viranhaltijan päätöspöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavana työpäivänä.

Kunnanvirasto on avoinna maanantaista torstaihin klo 8-16, kesäaikana (kesä-elokuu) klo 8-15.30 sekä perjantaisin ja juhlapyhien aattoina klo 8-14. Kunnanviraston käyntiosoite on Keskustie 2 B ja postiosoite PL 37, 01901 Nurmijärvi. Puhelinvaihteen numero on (09) 250 021.

Kunnanvirasto pidetään suljettuna 1.7.- 26.7.2019 sekä joulun ja uudenvuoden välipäivät 24.12.2019, 27.12.2019 sekä 30.-31.12.2019.