Tonttijohdot                         

Kiinteistön vesiputket liitetään vesilaitoksen verkostoon tonttijohdoilla, jotka sijaitsevat yleensä osaksi tiealueilla. Tonttijohdot ovat kiinteistön omistamia, minkä tähden niiden kunnossapitovelvollisuus ja rakentamis- sekä kunnossapitokustannukset kuuluvat kiinteistölle.

Kiinteistön omistajan ja käyttäjän kannattaa ehdottomasti olla selvillä tonttijohtojen ja erityisesti tonttiventtiilin sijainnista ja kunnosta. Tonttiventtiili on voitava sulkea milloin tahansa esim. putkirikon yhteydessä, jotta vältytään suuremmilta vahingoilta.

Tonttijohtojen hyvä kunto on edellytys veden saannin ja jätevesien pois johtamisen häiriöttömälle toiminnalle. Tonttijohdot vaativat ikääntyessään lisääntyvää kunnossapitoa ja ne on väistämättä jossain vaiheessa rakennettava uudelleen.

Tonttijohtojen korjaukset ja uudelleen rakentamistyöt yleisillä alueilla tekee vesilaitos ja perii niistä hyväksyttyjen taksojen mukaiset kustannukset.

Vesilaitos antaa tarvittaessa ohjeita ja neuvoja kaikissa tonttijohtoja koskevissa kysymyksissä.

Esite tonttijohdoista

Yhteyshenkilöt:

Jarno Laakso
LVI-teknikko
Puh. 040 3172317

 

Kimmo Järvinen
putkimestari
Puh. 040 317 2345