Ohjeet vanhoille kiinteistöille

Lisäohjeita huomioitavaksi liitettäessä vanhoja kiinteistöjä laitoksen yleiseen vesijohto- ja viemäriverkostoon.

  1. Kiinteistö laadituttaa kiinteistön liittymisestä asemapiirroksen, jossa esitetään tontille rakennettavat vesi- ja viemärijohtolaitteet. Siihen merkitään selvästi laitoksen ja yksityisen kiinteistön liittämiskohta, joka on määrätty liittämiskohtailmoituksessa. Liittämiskohta rajaa vastuun verkoston kunnossapidosta laitoksen ja kiinteistön välillä.
  2. Kiinteistö laadituttaa rakennuksen vesijohto- ja viemärisuunnitelmat LVI-suunnittelijalla, joissa esitetään rakennuksen KVV-laitteistot ja vesimittarin sijainti talossa. Jos talon putkistoista ei löydy vanhoja suunnitelmia, on syytä tehdä ainakin vesimittaritilan osalta pohjapiirros, josta selviää liitostyön periaate talon vanhaan vesijohtoverkostoon.
  3. Lattiakaivolla ja muilla laitteilla viemäröityjen tilojen osalta on syytä tehdä tarkastelu liittämisilmoituksessa ilmoitettuun padotuskorkeuteen nähden. Jos kiinteistöllä on padotuskorkeuden alapuolisia viemäröitäviä tiloja, on näistä tiloista tulevat jätevedet ensisijaisesti pumpattava viemäriin. Samalla pitää selvittää, voidaanko tilat varustaa esimerkiksi käsin suljettavilla padotusventtiileillä.
  4. Liityttäessä yleiseen vesijohtoverkostoon on vesijohtopaine yleensä korkeampi kuin kiinteistön oman vesilaitoksen käyttämä paine. Tämän vuoksi on syytä selvittää, pitääkö kiinteistölle asentaa paineenalennusventtiili. Tähän vaikuttaa yleensä se, kuinka vanhoja talon putkistot ovat. Normaalisti uusien vesijohtolaitteiden paineenkestävyys on riittävä, mutta putkiston ikä ja materiaali ovat tässä asiassa ratkaisevia.
  5. Vesijohtokalusteiden kytkennät erilaisiin kojeisiin kuten pesukoneisiin yms. tulee olla varustettuina takaisinimusuojauksilla ja yksisuuntaventtiileillä. Näillä estetään verkostoveden pilaantuminen mahdollisissa verkostovauriotilanteissa. Uusissa vesikalusteissa tämä asia on yleensä huomioitu, mutta vanhat kalusteet saattavat olla vielä puutteellisia.
  6. Viemäriverkoston toiminnan kannalta on tärkeää, että järjestelmässä syntyvät viemärikaasut voidaan tuulettaa ulos. Tätä varten jokaisessa liitettävässä kiinteistössä tulee olla yksi ulkotilaan johdettu tuuletusviemäri. Tällä pidetään viemärijärjestelmä hieman alipaineisena ympäröivään tilaan nähden ja estetään näin mahdolliset viemärikaasujen hajuhaitat.
  7. Kiinteistön vesimittari tulee asentaa tilaan, jossa on lattiakaivo ja jonka lämpötila ei alita +5 astetta. Vesimittarin luentaa ja huoltoa varten on oltava riittävästi tilaa sen ympärillä.
  8. Oma vesikaivo ei saa olla missään yhteydessä yleiseen vesijohtoon liitetyn kiinteistön putkien kanssa.