Ruokapalvelut  

Aleksia ruokapalvelut vastaa ruokapalvelujen tuloksekkaasta toiminnasta ja kehittämisestä yhteistyössä eri hallintokuntien ja henkilöstöryhmien kanssa tukien kunkin laitoksen toiminta-ajatusta, ottaen samalla huomioon ravitsemukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet.

 

Palvelut

  • varhaiskasvatuksen ja koulujen ateriat
  • henkilöstön ateriat
  • ikäihmisten ja muiden kokopäivälaitosten ateriat
  • kokous- ja vierastarjoilut

Toiminta

 

Oiva-raportti on tarkastuksista saatava, julkaistava asiakirja. Se kertoo kuluttajalle tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista, kuten yrityksen hygieenisestä toiminnasta.