Tekninen keskus

Tekninen keskus toteuttaa teknisen yhdyskuntarakentamisen. Yksikkö tuottaa taajamarakenteisen viherympäristön ja liikuntapaikat sekä huolehtii rakentamansa infrastruktuurin käyttö- ja kunnossapidosta vesi- ja jätevesiverkostoa lukuun ottamatta.

Tekninen keskus hoitaa myös jätelaissa kunnalle määrätyt viranomais- ja palvelutehtävät sekä huolehtii yhdyskuntajätteiden hyödyntämisestä ja kaatopaikkakäsittelystä, kierrätystoiminnasta sekä kotitalouksien ongelmajätteiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn.

Toiminnan tehokkuuden turvaamiseksi tekninen keskus pitää yllä konevarikkoa ja rakennusmateriaalivarastoa, joiden palveluja myydään myös kunnan muille toimintayksiköille.

Tulosaluetta johtaa kunnallistekniikan päällikkö.

 

Yhteystiedot

Jyrki Meronen
kunnallistekniikan päällikkö
Puh. 040 317 2304