Maankäyttö ja yleiskaavoitus

Kunnan maaomaisuuden hallinta ja maapoliittisten ohjauskeinojen valmistelu

 • Asunto- ja maapoliittisen ohjelman laadinta
 • Maanhankinta, -myynti ja -vuokraus sekä maankäyttösopimusten laadinta, neuvottelut
 • Asuntotonttien hinnoittelu, markkinointi ja luovutus
 • Kauppakirjojen ja vuokrasopimusten laadinta, lainhuudot, kiinnitykset ym.
 • Etuostolausunnot

Kunnan strateginen maankäytön suunnittelu

 • koko kunnan yleiskaava / kehityskuva ja väestösuunnite
 • kunnan maankäytön ja rakentamisen seuranta

Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen

 • yleispiirteisten taajamaosayleiskaavojen laadinta
 • maaseutualueiden osayleiskaavojen laadinta sekä suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset maanhankintaa tukevat selvitystehtävät
 • rakennusjärjestyksen ajantasaisuudesta huolehtiminen yhdessä ympäristötoimialan asemakaavoituksen, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja kunnallistekniikan suunnittelun kanssa (kuntakehitystoimikunnan koordinoimana)
 • ranta-alueiden maankäytön suunnittelu
 • joukkoliikenneasiat (liikenneverkko ja strategiset asiat) yhteistyössä toimialojen (ympäristötoimiala ja sivistystoimen toimiala) kanssa

Teemakarttatuotanto

 • kunnan sisäisenä tukipalveluna tehtävät erilliset teemakartat (Mapinfo) 

 

Yhteystiedot

Hannu Kujala
maankäyttöpäällikkö
Puh. 040 317 2371

Mika Alastalo
maankäyttöinsinööri
Puh. 040 317 2360

Minna K. Valtonen
maankäyttöinsinööri
Puh. 040 317 2363

 

Anita Pihala
yleiskaavapäällikkö
Puh. 040 317 2045

Marjo Haikonen
suunnitteluavustaja
Puh. 040 317 2366

Arja Junttila
yleiskaavainsinööri
Puh. 040 317 2530

Ruusu Vilokkinen
yleiskaavasuunnittelija
Puh. 040 317 2380