Hallinto- ja talouspalvelut

 • Lautakuntien hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät
 • Viranhaltijapäätösten valmistelu- ja toimeenpanotehtävät
 • Sopimushallinta, asiakirjahallinta ja arkistotehtävät
 • Henkilöstöasioiden koordinointi
 • Toimialan tulosalueiden sihteeri- ja toimistopalvelut
 • Talousarvion laadinta, määrärahojen seuranta, raportointi
 • Kustannuslaskenta
 • Ostolaskujen käsittely 
 • Myyntilaskut
 • Kirjanpitoa avustavat tehtävät
 • Vesilaitos-liikelaitoksen taloushallinnon tehtävät
 • Asiakaspalvelu

 

Yhteystiedot 

Leena Vuorenpää
hallintopäällikkö
Puh. (09) 2500 2301, 040 317 2301