Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu

 • Asemakaavojen laatiminen
 • Kaavarunkojen laatiminen (= maankäyttösuunnitelmat, jotka ovat osayleiskaavaa tarkempia mutta asemakaavaa yleispiirteisempiä)
 • Rakentamisen ohjaaminen asemakaava-alueilla
 • Ajantasa-asemakaavan ylläpitäminen
 • Kiinteistönmuodostus
 • Paikkatietojärjestelmän hoitaminen
 • Karttatuotanto
 • Geodeettinen laskenta ja rekistereiden ylläpito
 • Kiinteistöverolaissa kunnalle määrätyt tehtävät
 • Yksityistielain mukaiset tielautakunnan tehtävät
 • Asiakaspalvelu
 • Maastomittaus
 • Kaupanvahvistajan tehtävät
 • Kunnallistekniikan suunnittelu

 

Yhteystiedot

Juha Oksanen
suunnittelupäällikkö
Puh. 040 317 4461