Ympäristötoimiala

Ympäristötoimialan tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää hyvää elinympäristöä kuntalaisille.

Toimialan ensisijaisena tavoitteena on vastata siitä, että rakennettu ja luonnonympäristö on viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä. Alueita kehitetään kestäviin arvoihin pohjautuen. Toiminnalla tuetaan kuntarakenteen eheyttä ja tiivistymistä sekä luodaan edellytyksiä yritystoiminnalle.

Toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää

  • asuin- ja yritysalueita
  • kunnan toimitiloja
  • kunnallistekniikkaa ja katuja
  • puistoja ja liikuntapaikkoja.

Toimiala vastaa ympäristöasioihin ja rakentamiseen liittyvästä viranomaisvalvonnasta ja neuvonnasta. Lisäksi toimialaan kuuluva liikelaitos Nurmijärven Vesi vastaa toiminta-alueensa vesihuollosta.

Toimialalla työskentelee noin 140 henkilöä. Toimintakulut ovat vuonna 2011 noin 27 milj.euroa ja tuotot 32 milj.euroa. Talonrakennusinvestoinnit ovat noin 6 milj.euroa ja kunnallistekniikan investoinnit 13 milj.euroa (sis. vesilaitos).

Toimialaan kuuluu viisi tulosaluetta ja yksi liikelaitos

  • ympäristökeskus
  • asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu
  • tekninen keskus
  • tilakeskus
  • hallinto- ja talouspalvelut
  • Nurmijärven Vesi

 

Yhteystiedot

Jouko Lehtonen
Jouko Lehtonen
Tekninen johtaja
Puh. 040 317 2300