Tarkastukset

Kunnassa on tarkastuslautakunta, jonka valtuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.

Lautakunnan tehtävänä on

  • valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä
  • arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua arviointikertomuksen.

Kuntalain tarkoittaman lakisääteisen tilintarkastuksen hoitaa valtuuston valitsema JHTT-tilintarkastaja.

Tarkastuskertomukset

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2012

Arviointikertomus 2011

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2009 (4,5 Mt)

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2007

Arviointikertomus 2006