Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero

Rakennusalan arvonlisäverotus muuttuu. Nurmijärven kunta kuuluu rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin 1.4.2011 alkaen. Nurmijärven kunnalle rakentamispalveluja myyville yrityksille tämä tarkoittaa sitä, että yritys ei maksa arvonlisäveroa, vaan Nurmijärven kunta.

Laskuttaminen muuttuu

Myyjällä on aina laskunantovelvollisuus, vaikka ostaja on verovelvollinen. Myyjä laskuttaa ostajaa verottomalla laskulla, jonka tulee sisältää yleiset laskumerkinnät. Myyjän on myös selvitettävä, täyttääkö ostaja laissa määritellyt edellytykset.

Nurmijärven kunnalla tarkoitetaan sekä Nurmijärven kuntaa että Nurmijärven Vesi-liikelaitosta, Nurmijärven kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen liikelaitosta (Aleksia) ja Klaukkalan jäähalli-liikelaitoista. Kaikkien Y-tunnus on 9014643-2. Nurmijärven kunnalla lähetettävissä laskuissa on oltava kunnan Y-tunnus ja tieto siitä, että verovelvollinen on Nurmijärven kunta sekä viittaus ostajan verovelvollisuuden perusteeseen (esim. ALV 8 c §)

Uusia säännöksiä sovelletaan töihin, jotka ovat alkaneet 1.4.2011 tai sen jälkeen.

Nurmijärven kunnan laskutusosoitteet

Verohallinnon ohje

Lista rakentamispalveluista, joihin sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta