Perhe- ja sosiaalipalvelut

  • Perhekeskus (perheneuvola, puhe- ja toimintaterapia)
  • Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut (psykologi- ja kuraattoripalvelut)
  • Perhesosiaalityön palvelut (perhetyö, kotipalvelu ja perhesosiaalityö)
  • Lastensuojelun palvelut (lastensuojelun sosiaalityö ja perhetukikeskus Koiramäki)
  • Työikäisten palvelut (aikuissosiaalityö, maahanmuuttopalvelut, mielenterveyskuntotujien palvelut sekä talous- ja velkaneuvonta)
  • Vanhus- ja vammaispalvelut (vanhus- ja vammaispalvelut, aikuisten toimintaterapia ja asumispalveluyksikkö Heikkilä)
  • Monipalvelukeskus Woimala (työllisyyspalvelut ja kehitysvammaistaen työ- ja päivätoiminta)
  • Varhainen avoin yhteistyö
 
Perhe- ja sosiaalipalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä.
 
 
Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi (at) keusote.fi
Suvi Salin
lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
Puh. 040 317 2210
Nina Tommola
aikuisten päihde- ja mielenterveys ja sosiaalipalvelujen päällikkö
Puh. 040 317 2566
Johanna Tervanen
johtava asiantuntija
Puh. 040 317 2213

Henkilöä ei löydy

Mira Ropponen
sosiaalityön johtaja, perhesosiaalityön palvelut
Puh. 040 317 4259
Riina Kontro
kasvun ja oppimisen tuen päällikkö
Työhuone: Valtion virastotalo/Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 2580
Pirjo Turtia
perheneuvolapalvelujen esimies, läntinen
Puh. 040 317 2556
Carita Turunen
Monipalvelukeskuksen johtaja
Puh. 040 317 3362

Henkilöä ei löydy