Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudennmaan sote -kuntayhtymä.

  • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (mm. neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, seulontatutkimukset)
  • sairauksien ennaltaehkäisy, tutkiminen, hoito, kuntoutus ja seuranta
  • vanhus- ja laitoshoito
  • liikuntapalvelut ja järjestöjen tuki
  • sosiaalisen hyvinvoinnin ja omatoimisuuden vahvistaminen (mm. varhainen avoin yhteistyö, vertaistukiryhmät)
  • perheiden tuki (perhesosiaalityö, perhetyö ja lapsiperheiden tukipalvelut, kasvatus- ja perheneuvola sekä lasten kuntoutuspalvelut, koulukuraattorit ja psykologit, perheoikeudelliset asiat sekä lastensuojelu)
  • erityisryhmien palvelut (vammais-, kehitysvamma- ja kuljetuspalvelut sekä maahanmuutto)
  • syrjäytymisen ehkäiseminen (aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, talous- ja velkaneuvonta, kuntouttava työtoiminta ja siihen liittyvät työllisyysasiat, päihdepalvelut, kuntouttavat asumispalvelut).

 


 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Kuntayhtymän yhteystiedot

 


 

Hyvinvointilautakunnan myöntämät sote-avustukset

Vuonna 2019 avustukset haetaan sähköisesti Solmu-järjestelmän kautta 30.4.2019 klo 15.00 mennessä.

https://solmu.nurmijarvi.fi/

Tiedostot

Nurmijärven kunnan yhdistyksille myöntämien toiminta-avustusten yleiset periaateet

Sote-avustusten myöntämisperiaatteet

Pikaohje avustushakuun

Esimerkkilomake sote-toiminta-avustus

Esimerkkilomake sote-kohdeavustus

Lisätiedot

Hyvinvointikoordinaattori
Marjo-Kaisa Konttinen
puh. 040 317 4363,
marjo-kaisa.konttinen@
nurmijarvi.fi