Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen perustehtävänä on tuottaa tukipalveluita muille sivistystoimen tulosalueille.

Näitä ovat mm.

  • Sivistystoimen toimialan investointien, hankintojen, tietohallinnon ja henkilöstöasioiden koordinointi
  • Johdon tukitehtävät kaikille toimialan tulosalueille
  • Talousarvion laadinta, seuranta ja raportointi yhteistyössä tulosalueiden kanssa
  • Viranhaltijapäätösten valmistelu- ja toimeenpanotehtävät
  • Toimialan talousahallintojen ylläpitäminen, suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä tulosalueiden kanssa
  • Kunnan henkilökuljetuksiin liittyvät tehtävät
  • Sivistyslautakunnan hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät

Yhteystiedot

Marja Viljamaa
hallintopäällikkö
Puh. 040 317 2400


Mikko Saarinen
kuljetussuunnittelija
Puh. 040 317 2012

Anna Tapola
hallinnon asiantuntija
Puh. 040 317 4648

Ossi Hyyti
TVT-koordinaattori
Puh. 040 317 2406

Tiia Pyynönen
henkilöstösihteeri
Puh. 040 317 2006

 

Risto Markkanen
kuljetuskoordinaattori
Puh. 040 317 2414

 

Pirjo Kouhia
talousasiantuntija
Puh. 040 317 2402

 

Anu Markkanen
oppilashallinto-ohjelman koordinaattori
Puh. 040 317 2413