Sivistystoimen toimiala

  • koulutuspalvelut (perusopetus, sairaala- ja vammaisopetus, toisen asteen koulutus)
  • kirjasto- ja kulttuuripalvelut
  • nuorisotoimi ja kansalaisvaikuttaminen (nuorisotyö ja nuorten työpaja, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, ja kansalaisvaikuttaminen - sen täsmennys tulee tulosaluekuvausvaiheessa)
  • varhaiskasvatus (päivähoito, lasten kotihoidon tuki, esiopetus ja avoin varhaiskasvatus)
  • vapaan sivistystyön edistäminen (taiteen perusopetus, kansalaisopisto, musiikkiopisto ja tanssiopisto)

 

Yhteystiedot

Tiina Hirvonen
Tiina Hirvonen
sivistystoimenjohtaja
Puh. 040 317 4410