Talous ja rahoitus

  • Osallistuu kuntastrategian valmisteluun painopisteenä talousstrategian valmistelu Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi, sen kehittäminen ja talousarvion ja -suunnitelman laadinta (taloussuunnittelu)
  • Talouden ja toiminnan seuranta, osavuosiraportointi (talous- ja tavoiteseuranta, ml. järjestelmien hyödyntäminen ja raportoinnin kehittäminen)
  • Tilinpäätöksen laatiminen
  • Kunnan laskentatoimen ja kustannuslaskennan kehittäminen, ohjaaminen ja toteuttaminen (ml. laskentatoimen ostopalvelu- ja järjestelmäsopimukset ja sopimusten mukaisen toiminnan seuranta ja valvonta)
  • Seudullinen yhteistyö (talouspalvelukeskus- ja hankintapalvelukeskusyhteistyön tuomat vastuut ja määrämuotoiset toimintatavat)
  • Lainahallinta
  • Rahoituksesta ja maksuvalmiudesta huolehtiminen
  • Kunnan hankintojen vastuutahona toimiminen hankintakeskuksen "asiakkaana" (TY)

 

Yhteystiedot

Ville Rajahalme
talousjohtaja
Puh. 040 317 2080

 

Miia Murole
controller
Puh. 040 317 2071

 

Teija Laari
talousasiantuntija
Puh. 040 317 2078