Henkilöstöpalvelut

  • Keskitetyt henkilöstöhallinnon tehtävät
  • Palkanmaksupalvelut (luottamushenkilöt, kunnan henkilöstö)
  • Palvelussuhdeasiat ja yhteistoiminta
  • Turvallisuus, työhyvinvointi ja työsuojelu
  • Osaamisen kehittäminen
  • Rekrytointipalvelut ja sijaisvälitys

Yhteystiedot

Leena Ojala
henkilöstöpäällikkö
Puh. 040 317 4409

Sofia Kangas
palvelussuhdepäällikkö
Puh. 040 317 2021

Tero Keitaanniemi
turvallisuuspäällikkö
Puh. 040 317 2058

Raija Nurmela
henkilöstöpalveluesimies
Puh. 040 317 2025