Elinvoima ja kuntakehityspalvelut

Elinkeinojen kokonaisvaltainen kehittäminen kunnassa

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Yritysten sijoittumisen edistäminen

 • yritystonttien markkinointitoimenpiteet, myyntineuvottelut asiakkaan kanssa
 • yritystonttien luovutuspäätösten valmistelu (kauppakirjat yms. toteutetaan maankäytössä)
 • rakentamisvelvoitteiden toteutumisen seuranta
 • yritystonttien hinnoittelu
 • vapaiden toimitilojen neuvonta
 • muu neuvonta, mm. investointien ja kehittämishankkeiden rahoitusmahdollisuudet

Rekisterien ylläpito (tontti- ja toimitilarekisterit)

Yritysten toimintaedellytysten ja niiden kasvumahdollisuuksien edistämiseksi toteutettavat kehittämishankkeet (vrt. elinkeinopoliittinen ohjelma)

Yritysten muu konsultointi ja/tai ohjaaminen neuvonta- ja rahoitusorganisaatioihin

Kuuma-yhteistyö elinkeinomarkkinoinnissa ja elinkeinojen kehittämisessä.

Katso lisätietoja yrittäjyydestä

 

 • tilastotuotanto
 • investointien koordinointi
 • alueiden käyttöönoton aikataulutus sekä kaavoitusohjelmien, asunto-ohjelman sekä kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakentamisohjelmien koordinointi yhteistyössä toimialojen ja laitosten kanssa
 • erillisohjelmien valmistelu
 • seutuyhteistyö ja kunnan edunvalvonta maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän suunnittelussa, mm. maakuntakaavoitus, Helsingin seudun MAL- yhteistyö, KUUMA - yhteistyö

 

Yhteystiedot

Vesa Kokkonen
kehityspäällikkö
Puh. 040 317 2361
Katriina Ahokas
Erikoissuunnittelija
Puh. 040 317 4678

 

Henkilöä ei löydy


Pekka Vuorenranta
Elinkeinokoordinaattori
Puh. 040 317 2019