Perhe- ja sosiaalipalvelut

  • Perhekeskus (perheneuvola, puhe- ja toimintaterapia)
  • Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut (psykologi- ja kuraattoripalvelut)
  • Perhesosiaalityön palvelut (perhetyö, kotipalvelu ja perhesosiaalityö)
  • Lastensuojelun palvelut (lastensuojelun sosiaalityö ja perhetukikeskus Koiramäki)
  • Työikäisten palvelut (aikuissosiaalityö, maahanmuuttopalvelut, mielenterveyskuntotujien palvelut sekä talous- ja velkaneuvonta)
  • Vanhus- ja vammaispalvelut (vanhus- ja vammaispalvelut, aikuisten toimintaterapia ja asumispalveluyksikkö Heikkilä)
  • Monipalvelukeskus Woimala (työllisyyspalvelut ja kehitysvammaistaen työ- ja päivätoiminta)
  • Varhainen avoin yhteistyö

Yhteystiedot

Suvi Salin
perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö
Puh. 040 317 2210
Nina Tommola
sosiaalipalvelupäällikkö
Puh. 040 317 2566
Johanna Tervanen
sosiaalityön johtaja, lastensuojelun palvelut
Puh. 040 317 2213

Henkilöä ei löydy

Mira Ropponen
sosiaalityön johtaja, perhesosiaalityön palvelut
Puh. 040 317 4259
Riina Kontro
oppilas- ja opiskelijahuollon johtaja
Työhuone: Kirkonkylän terveyskeskus/Sairaalantie 2, 01900 Nurmijärvi, 3 krs. neuvola
Puh. 040 317 2580
Pirjo Turtia
perhekeskuksen johtaja
Puh. 040 317 2556
Carita Turunen
Monipalvelukeskuksen johtaja
Puh. 040 317 3362
Antti Sarantaus
sosiaalityön johtaja/vanhus- ja vammaispalvelut
Puh. 040 317 4011
Mirjami Tuomikoski
sosiaalityön johtaja vs.
Puh. 040 317 2310