Hyvinvointitoimiala

  • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (mm. neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, seulontatutkimukset)
  • sairauksien ennaltaehkäisy, tutkiminen, hoito, kuntoutus ja seuranta
  • vanhus- ja laitoshoito
  • liikuntapalvelut ja järjestöjen tuki
  • sosiaalisen hyvinvoinnin ja omatoimisuuden vahvistaminen (mm. varhainen avoin yhteistyö, vertaistukiryhmät)
  • perheiden tuki (perhesosiaalityö, perhetyö ja lapsiperheiden tukipalvelut, kasvatus- ja perheneuvola sekä lasten kuntoutuspalvelut, koulukuraattorit ja psykologit, perheoikeudelliset asiat sekä lastensuojelu)
  • erityisryhmien palvelut (vammais-, kehitysvamma- ja kuljetuspalvelut sekä maahanmuutto)
  • syrjäytymisen ehkäiseminen (aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, talous- ja velkaneuvonta, kuntouttava työtoiminta ja siihen liittyvät työllisyysasiat, päihdepalvelut, kuntouttavat asumispalvelut)

 

Yhteystiedot

Ilpo Salminen
Ilpo Salminen
va. sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava ylilääkäri
Puh. 040 317 3320 fax (09) 2500 3431
Suvi Salin
perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö
Puh. 040 317 2210
Sannamari Nousiainen
hallintopäällikkö
Puh. 040 317 2200
Antero Lempiö
liikuntapäällikkö
Puh. 040 317 2050