Yleiskaavoitus (tiimi)

Kunnan strateginen maankäytön suunnittelu

  • koko kunnan yleiskaava / kehityskuva ja väestösuunnite
  • kunnan maankäytön ja rakentamisen seuranta

Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen

  • yleispiirteisten taajamaosayleiskaavojen laadinta
  • maaseutualueiden osayleiskaavojen laadinta sekä suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset maanhankintaa tukevat selvitystehtävät
  • rakennusjärjestyksen ajantasaisuudesta huolehtiminen yhdessä ympäristötoimialan asemakaavoituksen, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja kunnallistekniikan suunnittelun kanssa (kuntakehitystoimikunnan koordinoimana)
  • ranta-alueiden maankäytön suunnittelu
  • joukkoliikenneasiat (liikenneverkko ja strategiset asiat) yhteistyössä toimialojen (ympäristötoimiala ja sivistystoimen toimiala) kanssa

Teemakarttatuotanto

  • kunnan sisäisenä tukipalveluna tehtävät erilliset teemakartat (Mapinfo)

 

Yhteystiedot

Anita Pihala
yleiskaavapäällikkö
Puh. 040 317 2045

Marjo Haikonen
suunnitteluavustaja
Puh. 040 317 2366

Arja Junttila
yleiskaavainsinööri
Puh. 040 317 2530

Ruusu Vilokkinen
yleiskaavasuunnittelija
Puh. 040 317 2380