Maankäyttö (tiimi)

Kunnan maaomaisuuden hallinta ja maapoliittisten ohjauskeinojen valmistelu

  • Asunto- ja maapoliittisen ohjelman laadinta
  • Maanhankinta, -myynti ja -vuokraus sekä maankäyttösopimusten laadinta, neuvottelut
  • Asuntotonttien hinnoittelu, markkinointi ja luovutus
  • Kauppakirjojen ja vuokrasopimusten laadinta, lainhuudot, kiinnitykset ym.
  • Etuostolausunnot

 

Yhteystiedot

Hannu Kujala
maankäyttöpäällikkö
Puh. 040 317 2371

Mika Alastalo
maankäyttöinsinööri
Puh. 040 317 2360

Minna K. Valtonen
maankäyttöinsinööri
Puh. 040 317 2363