Kuntakehitys (tiimi)

  • tilastotuotanto
  • investointien koordinointi
  • alueiden käyttöönoton aikataulutus sekä kaavoitusohjelmien, asunto-ohjelman sekä kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakentamisohjelmien koordinointi yhteistyössä toimialojen ja laitosten kanssa
  • erillisohjelmien valmistelu
  • seutuyhteistyö ja kunnan edunvalvonta maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän suunnittelussa, mm. maakuntakaavoitus, Helsingin seudun MAL- yhteistyö, KUUMA - yhteistyö

 

Yhteystiedot

Seppo Pietarinen
va. kehitysjohtaja
Puh. 040 317 2011
Katriina Ahokas
Erikoissuunnittelija
Puh. 040 317 4678