Elinkeinotoimi

Elinkeinojen kokonaisvaltainen kehittäminen kunnassa

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Yritysten sijoittumisen edistäminen

  • yritystonttien markkinointitoimenpiteet, myyntineuvottelut asiakkaan kanssa
  • yritystonttien luovutuspäätösten valmistelu (kauppakirjat yms. toteutetaan maankäytössä)
  • rakentamisvelvoitteiden toteutumisen seuranta
  • yritystonttien hinnoittelu
  • vapaiden toimitilojen neuvonta
  • muu neuvonta, mm. investointien ja kehittämishankkeiden rahoitusmahdollisuudet

Rekisterien ylläpito (tontti- ja toimitilarekisterit)

Yritysten toimintaedellytysten ja niiden kasvumahdollisuuksien edistämiseksi toteutettavat kehittämishankkeet (vrt. elinkeinopoliittinen ohjelma)

Yritysten muu konsultointi ja/tai ohjaaminen neuvonta- ja rahoitusorganisaatioihin

Kuuma-yhteistyö elinkeinomarkkinoinnissa ja elinkeinojen kehittämisessä.

Katso lisätietoja yrittäjyydestä

Yhteystiedot 

Seppo Pietarinen
va. kehitysjohtaja
Puh. 040 317 2011

Pekka Vuorenranta
Elinkeinokoordinaattori
Puh. 040 317 2019