Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen perustehtävät

 • kuntastrategian laadinta
 • elinkeinojen kehittäminen kunnassa
 • kunnan maaomaisuuden hallinta ja maapoliittisten ohjauskeinojen valmistelu
 • maanhankinta, -myynti ja -vuokraus sekä maankäyttösopimukset
 • strateginen maankäytön suunnittelu ja yhdyskuntarakenteen ohjaus
 • seutuyhteistyö ja kunnan edunvalvonta maankäyttöä, asumista, yritystoimintaa ja liikennettä koskevissa asioissa
 • kunnan suunnittelua tukeva tiedonhankinta ja tilastotoimi
 • alueiden käyttöönoton aikataulutus ja kaavoitusohjelmien sekä kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakentamisohjelmien koordinointi yhteistyössä toimialojen ja laitosten kanssa
 • investointien koordinointi kunnan kasvun ja palvelujen tuotannon kannalta
 • hankeveto mittavien alueiden käyttöönottojen aikataulutuksista ja aluerakentamissopimuksista
 • kuntastrategian toteuttamisen ja palveluiden koordinoinnin kannalta merkittävien resursseja vaativien erillisohjelmien valmistelu (mm. maapoliittinen ohjelma, elinkeinopoliittinen ohjelma, asumisen strategiat)

 

Yhteystiedot

Seppo Pietarinen
va. kehitysjohtaja
Puh. 040 317 2011