Sähköinen asiointi

Sähköiset asiointipalvelut Nurmijärvellä

Asuntohakemus

Kirjastojen palvelut - Ratamo-verkkokirjasto

Kunnallistekniikan liittämiskohtailmoitus

Päivähoitopaikan hakeminen

Terveyspalveluiden sähköiset ajanvarauspalvelut

Tonttihakemus

Vesimittarin lukeman ilmoittaminen 

Lisäksi löydät runsaasti tulostettavia lomakkeita tämän valikon kodasta "Lomakkeet".

 

Solmu verkkoasiointi

Kunnan verkkoasiointipalveluun kootaan yhteen paikkaan kunnan sähköiset palautekanavat ja sähköiset palvelut.

Solmu verkkoasiointi

 

Lupapiste.fi

Nurmijärven kunta on ottanut käyttöön Lupapiste.fi -palvelun. Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit nyt aluksi  hakea Nurmijärven kunnalta katu- ja sijoituslupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, kaivajan, suunnittelijan ja muut ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.

Lue lisää Nurmijärvellä käytössä olevista palveluista

Siirry palveluun

 

Asiointitili

Sähköinen asiointi asiointitiliä käyttämällä voidaan aloittaa, kun kuntalainen on ottanut käyttöönsä oman asiointitilin ja antanut suostumuksen asiointitilin käytöstä kunnan kirjaamoon. Helpoiten se onnistuu lähettämällä Nurmijärven kunnan keskushallinnolle viestin omalta asiointitililtä kohdasta: lähetä viesti viranomaiselle.

Kunta lähettää asiointitilille kuntalaista koskevat kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjanotteet sekä keskushallinnon viranhaltijapäätökset. Kunta vastaanottaa asiointitilin kautta kuntalaisten asiakirjoja ja viestejä keskushallinnon viranhaltijoille. Palvelua laajennetaan myöhemmin muille toimialoille.

Asiointitili Suomi.fi -sivustolla

 

Valtakunnallisia asiointipalveluita 

Valtion sähköiset asiointipalveluita on löydettävissä Suomi.fi-palvelussa.

Suomi.fi

 

Kansalaisneuvonta on julkisten palvelujen käyttäjille suunnattu neuvontapalvelu, joka tukee muiden viranomaisten omia neuvontapalveluita. Kansalaisneuvonnan tehtävä on:

  • auttaa kansalaista löytämään oikea viranomainen tai viranomaisen sähköinen palvelu asiansa hoitamiseen
  • tarjota tukea sähköisen asioinnin tukipalveluihin
  • vastata yleisluontoisiin julkisia palveluita koskeviin kysymyksiin

Kansalaisneuvonta.fi

 

Tietoa sähköisestä asioinnista

Laissa sähköisestä asioinnista (Asetuskokolelman numero 13/2003) on määritelty 4 §:ssä käsitteet seuraavasti:

  1. sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä tarkoitetaan telekopiota (faksia) ja telepalvelua, kuten sähköistä lomaketta, sähköpostia tai käyttöoikeutta sähköiseen tietojärjestelmään, sekä muuta sähköiseen tekniikkaan perustuvaa menetelmää, jossa tieto välittyy langatonta siirtotietä tai kaapelia pitkin; ei kuitenkaan puhelua;
  2. sähköisellä viestillä sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä lähetettyä tarvittaessa kirjalliseen muotoon tallennettavissa olevaa informaatiota; ja
  3. sähköisellä asiakirjalla sähköistä viestiä, joka liittyy asian vireillepanoon, käsittelyyn tai päätöksen tiedoksiantoon.

Valtion säädöstietopankki - Finlex

Kunta ja muut viranomaiset kertovat, millaisen sähköisen asioinnin ne teknisesti ovat järjestäneet. Nurmijärven kunnan sähköinen asiointi kattaa normaalit faksiyhteydet, kunnan virallisen sähköpostiosoitteen kunta(at)nurmijarvi.fi. ja kirjaston nurmijarvi.kirku(at)nurmijarvi.fi. Palveluja on täydennetty mm. sähköisellä asunnonhaulla.

Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Viranomainen on velvollinen siirtämään väärään paikkaan tulleen viestin oikealle, mutta viestin on määräajassa oltava oikealla viranomaisella.

Kunnan sähköiset asiointimahdollisuudet:

  • tiedonhaku; kuntasivut
  • lomakkeiden haku
  • palautteen anto