Varhaiskasvatuksen hakemukset ja lomakkeet

Sähköiset hakemukset  

Varhaiskasvatuksen sähköisellä hakemuksella haetaan:
- kunnalliseen varhaiskasvatukseen
- avoimeen kerhotoimintaan
- palveluseteliä
- yksityisen palvelutuottajan varhaiskasvatuspalveluita sekä
- siirtoa kunnallisesta hoitopaikasta toiseen

Sähköinen hakemus

Esiopetukseen haetaan omalla sähköisellä hakemuksella

Esiopetuksen sähköinen hakemus

Lomakkeet  

Tuet

Kotihoidon tuet Nurmijärvellä

Kuntalisähakemus

Perhepäivähoitajan kuntalisähakemus

Päivähoito 

Perustietolomake

Päivähoito- ja esiopetuspaikan irtisanominen
Yhteishuoltajuus / yksinhuoltajuus

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lomakkeet sivulla 
Yleisiä tietoja varhaiskasvatuksesta

Esiopetus

Toissijainen esiopetushakemus

Esioppilaan poissaololupahakemus

Kerho

Kerhotoiminta perheen perustiedot

Kerhopaikan irtisanominen