Yksityistiet

Tienhoidon tiedustelu

Tiekunnat voivat tilata markkinoilta tiensä hoitoon tarvittavia palveluita.

Jos markkinoilta on vaikea saada palveluita, kunnalta voi tiedustella mahdollisuutta tilata apua rumpujen sulatukseen, lanaukseen ja höyläykseen. Lanauksella tarkoitetaan tien pinnan tasoittamista. Höyläyksessä muokataan tien muotoa reilummin niin, että saadaan sivukaltevuus kuntoon ja reunapalteet poistettua. Tasaus tehdään tien pinnan ollessa kostea. Rankkasateella tietä ei tasata liejuuntumisen estämiseksi. 

Kunta ei voi toimia markkinoilla, joten tiedustelijan on osoitettava, ettei markkinoilta ole saatavissa tarvittavaa palvelua. Tilanteen ollessa tämä, voi kunta harkintansa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti auttaa asiassa. Kunta suorittaa töitä normaalien työvuorojen puitteissa ja muu työtilanne huomioiden. Koneiden matka-aika varikolta/varikolle laskutetaan myös tuntilaskutuksen mukaisesti. Töistä perittävät hinnat määräytyvät teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Sopimus syntyy vasta, kun kunta soittaa tilaajalle ja varmistetaan, pystyykö kunta vastaamaan tilauksesta. (Tähän vaikuttavat mm. aikataulut ja se, onko tien rungon kuivatus kunnossa.)

Tilauslomakkeelle (sähköinen)

Töistä perittävät hinnat teknisen lautakunnan 19.12.2019 § 100 päätöksen mukaisesti:

€ / h (alv 0 %)€ / h (alv 24 %)
Lanaus44,5055,18
Höyläys94,00116,56
Rumpujen sulattaminen
sis. auton + 2 hlöä
103,00127,72

Tilauksen voi tehdä myös paperilomakkeella