Yksityistiet

Muutoksen valmistelu kunnassa

Yksityistielain uudistumisen 1.1.2019 johdosta kunnan yksityisteiden hoitosopimus- ja avustuskäytännön muutostarvetta ja -toimenpiteitä on käsitelty kunnassa joulukuusta 2018 alkaen vaiheittain.

Huhtikuussa 2020 valtuusto päätti yksityistieavustusten myöntämisehdoista. Päätöksen mukaan yksityisteiden tiekunnilla on mahdollisuus saada yksityistieavustusta vuonna 2020 voimassaolevien avustusperiaatteiden mukaisesti. Avustusta myönnetään tien kunnossapitoa ja perusparantamista varten. Uudelleen järjestäytyneillä ja lainmukaisesti toimivilla tiekunnilla, jotka ovat aikaisemmin olleet kunnan hoitosopimusjärjestelmän piirissä, ja jotka eivät tule saamaan kunnan kunnossapitoavusta vuonna 2020, on mahdollisuus hakea ennakkoavustusta tiekunnan toteutuneisiin ja tuleviin kunnossapitokustannuksiin 31.10.2020 mennessä kunnalle jätettävällä hakemuksella. Lisäksi tiekunnilla on vuoden 2020 osalta mahdollisuus hakea yksityistieavustuksia ilman tiekunnan kokouksen päätöstä, kuten vielä voimassa olevat avustusperiaatteet määrittelevät. Tiekunnan vuosikokous on mahdollista pitää myöhemmin (vrt. koronavirustilanne). Yksityistieavustukset ja ennakkoavustukset myönnetään uuden avustusjärjestelmän mukaisesti vuonna 2020, jos valtuuston päätös avustusjärjestelmästä on saanut lainvoiman vuoden 2020 aikana. Jos uusi avustusjärjestelmäpäätös ei saa lainvoimaa vuoden 2020 aikana, yksityistieavustukset myönnetään voimassaolevien avustusperiaatteiden mukaan.

Mikä muuttui uudessa laissa?

Tammikuun alussa 2019 voimaanastunut yksityistielaki korvaa vuoden 1963 lain. Lain tarkoituksena on muun muassa taata tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Nurmijärven kunnan alueella on noin 290 kilometriä yksityisteitä, joista vastaavat tiekunnat ja niiden osakkaat.

Uusi yksityistielaki estää kuntia avustamasta yksityistietä, mikäli yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa.