Yksityistiet

Asunko yksityistien varressa?

Nyrkkisääntö: jos asut asemakaava-alueella, kotitiesi EI ole yksityistie. 

Asemakaavan ulkopuolella on yleensä yksityisteitä ja valtion teitä. Myös asemakaava-alueella asukkaat huolehtivat itse tonttiliittymiensä kunnossa pitämisestä. 

Nurmijärvellä on kunnan avustamisen piirissä noin 250 km yksityisteitä. Noin 160 kilometrillä yksityisteistä kunnalla ja tiekunnilla on hoitosopimukset, jotka sisältävät lähinnä aurausta ja siistimistä. Tienpitoavustusta hakee vuosittain noin 110 – 130 tiekuntaa kunnossapitoon ja perusparannukseen. Tämän lisäksi on joukko muita tiekuntia. Lisäksi on muitakin yksityisiä tieyhteyksiä (sopimustiet ja kiinteistön oma tieyhteys). Ne eivät ole mukana alla olevissa taulukoissa.

Kunta on irtisanonut päivittäishoidon sopimukset niin, että kaikki hoitotoimenpiteet siirtyvät tiekunnille 1.5.2020.