Ajankohtaiset asemakaavat

3-345 Alitilantien pysäköintialueet

Asemakaavan muutoksen laatiminen käynnistetään Klaukkalan Ropakkotien eteläpuolella olevan lähivirkistysalueen osalta (VL). Suunnittelualue sijaitsee Alitilantien ja korttelin 3059 välisellä alueella. Kaavatyön tarkoituksena on tutkia, onko Ropakkotien alueelle mahdollista suunnitella ja toteuttaa pysäköintialueita. Suunnittelualueeseen kuuluvat maa-alueet ovat kunnan omistuksessa.

  • Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.-23.4.2020.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta 17.3.2020 § 22.

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?